Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: dinsdag 24 maart 2020

Informatie voor laaggeletterden en anderstaligen


In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd.

Ook heeft 1 op de 3 mensen beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Voor deze groep, die ook in de gemeente Lochem woont, is begrijpelijke, laagdrempelige communicatie over het virus heel belangrijk.

Deze is te vinden op de website www.pharos.nl/coronavirus.

De informatie is ook beschikbaar in het Turks, Engels, Tigrinya en Arabisch. Kent u mensen die moeite hebben met lezen, wijs ze dan op deze site.