Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 18 maart 2020

Ondernemen en corona


De economisch impact van het coronavirus is groot.


Al op vrijdag 13 maart, kregen hoteliers en andere ondernemers te maken met afzeggingen. Ook veel geplande activiteiten kunnen niet meer doorgaan. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Ondernemers –ook zelfstandigen zonder personeel- kunnen terecht bij verschillende instanties voor informatie, hulp en financiële steun. Deze vindt u op deze pagina. Wij updaten deze pagina regelmatig.

Vooralsnog zijn er geen lokale aanvullende maatregelen. Als gemeente volgen wij de landelijke richtlijnen van het RIVM en verwijzen wij naar de landelijk getroffen voorzieningen. 
Wel wordt op dit moment lokaal gewerkt aan een regeling voor een ruimhartiger beleid voor uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Wij hopen u daar uiterlijk 20 maart meer over te kunnen berichten.

Veel informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK heeft een coronaloket dat op werkdagen te bereiken is op 0800-2117 van 08.30 tot 17.00 uur. Ook op de website van MKB-nederland is veel informatie en verwijzingen naar de aangesloten instanties te vinden.

Ondernemer met personeel? Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en personeel in dienst hebben, kunnen misschien in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer heeft voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk voor de exacte voorwaarden en het aanvraagformulier op de 
website van de KvK.

NB: de website van de KvK is op sommige momenten overbelast en kan dus slecht bereikbaar zijn.

Zelfstandige zonder personeel? BBZ

Bent u zzp’er? Dan kunt u geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Wel kunt u mogelijk een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente Lochem heeft de afhandeling van BBZ uitbesteed aan het ROZ. Neem voor meer informatie en aanvragen contact op met ROZ.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er bij u liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de maatregelen kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier met name banken niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kunt u als ondernemer meer lenen dan u normaal gesproken op basis van uw onderpand zou krijgen. Op 
Ondernemersplein en bij de RVO staat meer informatie over de BMKB. De aanvraag van de BMKB-kredieten loopt via de bank.

(Uitstel) betaling van belastingen

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen. Kijk voor meer informatie en de wijze van aanvragen op de 
informatiepagina van de belastingdienst.

De gemeente Lochem heeft de heffing en invordering van gemeentebelastingen samen met een aantal andere gemeenten in de regio uitbesteed aan Tribuut. Na een verzoek van de aangesloten gemeenten om een ruimhartiger beleid te voeren met betrekking tot het verlenen van uitstel van betaling/het treffen van betalingsregelingen, is Tribuut een regeling aan het opstellen. De verwachting is dat eind deze week (16-20 maart) meer duidelijk wordt over de inhoud van deze regeling. We zullen u daar op deze pagina nadere informatie over geven.

Contact met de gemeente Lochem

Zit het antwoord niet bij de door u gezochte informatie, of wilt u als ondernemer een geluid afgeven aan de gemeente Lochem? Neem dan contact op met onze medewerkers van het team EZ:

 
  • Bedrijfscontactfunctionaris - Cor Bernard – (0573) 28 91 41
  • Beleidsmedewerker EZ - Anneloes Blaauw - (0573) 28 93 57
  • MKB-manager - Hans Wennekes - 06-13 33 28 53 
Wij raden u aan de berichtgeving op bovengenoemde websites en op deze pagina te volgen. Daar zullen regelmatig updates worden geplaatst.