Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: zondag 15 maart 2020

Het coronavirus raakt ook de Lochemse economie.


Al op vrijdag 13 maart, kregen hoteliers en andere ondernemers te maken met afzeggingen.

Ook veel geplande activiteiten kunnen niet meer doorgaan. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Ondernemers –ook zelfstandigen zonder personeel- kunnen terecht bij verschillende instanties voor informatie, hulp en financiële steun.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beantwoordt algemene vragen van ondernemers. Veel informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK heeft een coronaloket dat op werkdagen te bereiken is op 0800-2117 van 08.30 tot 17.00 uur.

Deeltijd WW, Werktijdverkorting
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, kunnen wellicht in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Kijk hiervoor op de website van de KvK.

Aanvullende financiering
De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Financiële ondersteuning
Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt een ondernemer wellicht in aanmerking voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen.

(Uitstel) betaling van belastingen
Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Contact met de gemeente Lochem
Zit het antwoord niet bij de door u gezochte informatie, of wilt u als ondernemer een geluid afgeven aan de gemeente Lochem? Neem dan contact met ons op tijdens onze openingstijden. Vraag naar onze bedrijfscontactfunctionaris of MKB-manager.