Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: dinsdag 10 maart 2020

Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen


Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedereen in onze gemeente.

Dat is de inzet van het Lokale Sportakkoord. Alle partners zetten afgelopen zaterdag tijdens de Sportverkiezing Lochem hun handtekening onder het akkoord.


We zijn blij met ons sportakkoord!


Het Sport- en beweegakkoord Lochem is een breed gedragen beweging waarin de gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven samenwerken om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten.De partners willen inzetten op goede speel- en beweegplekken voor iedereen in de kernen. Daarom willen ze een enquête houden naar sport- en beweegwensen voor de openbare ruimte. Ook willen de partners dat sportverenigingen nu en in de toekomst genoeg leden, trainers en vrijwilligers hebben. Verenigingen kunnen hulp krijgen bij het toegankelijker maken van hun club. Clubs en ondersteuners gaan meer samenwerken in de werving, het behoud en de inzet van vrijwilligers. Verschillende organisaties organiseren evenementen waar je kunt kennismaken met verschillende sporten.

Samen in beweging komen
Wethouder Bert Groot-Wesseldijk van Sport & Bewegen: “Ik ben trots op de grote betrokkenheid tijdens de totstandkoming van dit akkoord. Dit Sport- en Beweegakkoord is geen saai beleidsstuk, maar een plan om tot actie te komen. Het is een akkoord van alle betrokken partners, die echt iets in beweging willen zetten. Letterlijk en figuurlijk.”
Het akkoord is te vinden op: www.lochem.nl/sportakkoord.