Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 12 februari 2020

Tribuut staat klaar voor vragen over uw aanslagbiljet


Deze week ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentebelastingen.

Denkt u dat het biljet niet juist is, bijvoorbeeld omdat de WOZ-waarde volgens u niet klopt? Neem dan contact op met Tribuut.


Tribuut kijkt namelijk graag met u mee of er onjuistheden op het biljet staan. Als dat het geval is, passen de taxateurs het kosteloos, snel en eenvoudig voor u aan. Het indienen van een bezwaar is hierdoor niet meer nodig.

Commerciële bezwaarmakers
Tribuut attendeert u erop dat er diverse WOZ-bureaus e-mailen en adverteren dat zij ‘gratis’ bezwaar namens u kunnen maken op basis van ‘no cure no pay’. Dat klinkt mooi, maar in werkelijkheid kan het betekenen dat de door u (via internet) getekende machtiging ook wordt gebruikt om namens u een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank te voeren. U moet bij het tekenen van een machtiging altijd goed opletten waarvoor u de machtiging afgeeft, want soms zijn machtigingen zo opgebouwd dat u het bureau voor meer zaken machtigt dan alleen bezwaar maken. En bij een eventuele intrekking van de opdracht, worden de kosten bij u in rekening gebracht.

Hogere kosten
Daarnaast ontvangt het bureau voor elk toegekend bezwaar circa € 800,- aan proceskostenvergoeding. Dat is wettelijk zo geregeld. Deze kosten worden betaald door de gemeente aan het bureau en worden dus uiteindelijk opgebracht door alle inwoners van de gemeente via de gemeentelijke belastingen. Indirect betaalt u dus wel degelijk mee en is er geen sprake van ‘kosteloos’ bezwaar indienen.

Bereikbaarheid Tribuut
Meer informatie vindt u op www.tribuut.nl. Tribuut is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur via (055) 580 22 22 of info@tribuut.nl.