Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 24 januari 2020

Leg zonneparken aan bij Rondweg Noord


Combineer de aanleg van de Rondweg Noord met de aanleg van zonneparken.

In een brief aan de Gemeenteraad en aan de provincie dringt de vereniging Hobama (Houd landelijk Barchem Mooi en Aantrekkelijk) op het plaatsen van zonnepanelen aan weerskanten van de nieuwe weg. Dan kan zo’n park in het buitengebied van Barchem achterwege blijven.

Bij overleg met verschillende raadsfracties kreeg een delegatie Hobama geregeld de vraag voorgelegd, waar zonneparken  dan wel moeten komen, als het niet in de landschappelijk fraaie omgeving van Barchem mag. Nou hier dus, schrijft de vereniging in de brief waarin ze de Rondweg Noord naar voren schuift.

Hanteer de zonneladder
Eerder heeft de vereniging er bij de fracties op aangedrongen om de zogeheten zonneladder te hanteren bij de keuze voor zonneparklocaties.  Die ladder, vastgesteld door de Tweede Kamer, het kabinet en de provincie, geeft aan dat alleen in het aller uiterste geval op landbouwgrond of natuurterrein een industriële zonne-energie-installatie mag worden aangelegd. Eerst moeten andere locaties worden benut, zoals zonnepanelen op daken, vuilstortplaatsen, industrieterrein of langs wegen en water.

Gemiste kans
Hobama zou het een gemiste kans vinden om bij het grote wegenproject van de Rondweg Noord  geen rekening te houden met de noodzaak voor Lochem om groene energie te winnen via  zonneparken.  Een uitgelezen mogelijkheid om als overheid zelf met die groene energie aan de slag te gaan in plaats van lukraak in de gemeente parken toe te laten.

Niet lukraak
Hobama verzet zich tegen zo’n lukrake locatie in de Vrochterhoek tussen Barchem en Ruurlo. Het zou in haar ogen een grove aantasting betekenen van het landschap en de natuur. Het gebied heeft verschillende landschappelijk waardevolle bestemmingen. Zo is het onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk en beschikt het over robuuste verbindingszones voor de kamsalamander en de vuurvlinder. Meerdere malen is het door de gemeente en de provincie als landschappelijk fraai bestempeld. Met een industriële installatie als een zonnepark doet de overheid afbreuk aan die fraaie status, oordeelt Hobama.

Meer informatie
Hans Siemes, voorzitter Hobama
Tel: 06 51547553
Mail:  Hanssiemes@planet.nl