Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 17 januari 2020

Resultaten enquête over zonne- en windenergie zijn bekend


In november 2019 konden inwoners uit de gemeenten Lochem, Apeldoorn, Brummen, Heerde, Epe, Voorst en Zutphen een enquête invullen over schone energie.

De centrale vraag was hoe we windmolens en zonneparken een plek kunnen geven in ons landschap. In totaal vulden 2.933 mensen de vragenlijst in. 792 mensen (27%), die de enquête invulden, kwamen uit onze gemeente. Daarmee is Lochem koploper als het gaat om aantal mensen dat de vragenlijst heeft ingevuld.

Landschap is leidend

Uit de resultaten blijkt, dat de respondenten uit onze gemeente vinden dat we zuinig moeten omgaan met onze bossen, natuurgebieden en landgoederen. Het opwekken van schone energie mag van de deelnemers wel een plek krijgen bij bedrijven- of industrieterreinen, op oude vuilstorten of rond wegen en knooppunten. Ook regionaal gezien hebben de deelnemers geen voorkeur voor windmolens of zonneparken bij bossen, landgoederen of langs de IJssel. Ook een groot windpark op de Veluwe is volgens de deelnemers niet wenselijk.

De resultaten van de enquête worden gebruikt bij het stappenplan dat ons helpt om keuzes te maken in de overgang naar schone energie: de Regionale Energiestrategie (RES).

Energiecafés

Dit voorjaar organiseert de gemeente een reeks energiecafés in de dorpen. Hier hoort u meer over de energietransitie, klimaatverandering en wat u zelf kunt doen. Binnenkort  volgt hierover meer informatie.

Resultaten