Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 15 mei 2019

Sportverenigingen, vraag subsidie aan!


Sportverenigingen kunnen nog subsidie aanvragen voor activiteiten in 2019.

De gemeente Lochem heeft een potje voor ‘Maatschappelijke inzet sportverenigingen’. Clubs krijgen dankzij deze regeling subsidie voor activiteiten met een breed maatschappelijk doel. Dit jaar hebben al 10 verenigingen hier geld voor gekregen van de gemeente.


Oud én jong
T.C. ’t Laerveld uit Laren kreeg bijvoorbeeld onlangs subsidie voor een activiteit voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking. Bestuurslid van de tennisclub Wim Hakkert: “Wij vinden het belangrijk dat mensen op sportief en sociaal gebied actief blijven. Dat is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De subsidie helpt om dit mogelijk te maken.” Wethouder Bert Groot Wesseldijk licht de subsidie toe. “Als gemeente willen we sport en bewegen voor verschillende doelgroepen stimuleren. Ongeacht je leeftijd en talenten.”

De pot is nog niet leeg
Het is de bedoeling dat sportverenigingen de krachten bundelen met andere maatschappelijke organisaties. Wanneer twee of meer verenigingen samen een activiteit organiseren, komen ze in aanmerking voor een hoger subsidiebedrag.

Meer informatie
Informatie over het aanvragen van de subsidie is te lezen op de pagina 
Maatschappelijke inzet sportverenigingen. Een sportvereniging kan haar aanvraag voorleggen aan de verenigingsondersteuner Tom Kleissen, via vo@sportraadlochem.nl.