Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 02 mei 2019

Wat doet de gemeenten nog meer tegen de eikenprocessierups


De afgelopen jaren hebben we in de Achterhoek veel last van de eikenprocessierups.

De rups leeft graag in eiken en die komen in ons landschap en langs wegen veel voor. In het gemeentenieuws van 17 april vertelde Circulus-Berkel Buitenruimte over bestrijding op plekken waar veel mensen komen. Denk aan doorgaande wegen, fietsroutes en picknickplekken. Dat gebeurt met biologische middelen. Binnen de bebouwde kom in 3750 eiken en daarbuiten in 6650 eiken. Maar de gemeente doet meer!


We proberen de natuur minder fijn te maken voor eikenprocessierupsen. En juist fijner voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Hoe doen we dat?

 
  • In de bermen tussen bomen met eikenprocessierupsen maaien we de bermen nog maar 1 keer per 2 jaar. Zo blijven kruiden waarin natuurlijke vijanden van de rups leven langer staan
  • We zaaien bermen met bloemenmengsels in die natuurlijke vijanden aantrekken. Dat zijn bijvoorbeeld de sluipwesp en sluipvlieg en vogels, vleermuizen, loopkevers, roofwantsen en gaasvlieglarven
  • Klimop bij bomen laten we staan, zodat vogels kunnen nestelen en natuurlijke vijanden gemakkelijker de rupsennesten kunnen bereiken
  • We planten andere boomsoorten dan de eik. Bijvoorbeeld de linde, els, wilg, berk
  • We planten bosplantsoen en vrijgroeiende hagen in brede bermen voor vogels en natuurlijke vijanden van de rups
  • Kale stammen laten we staan voor holenbroeders zoals mezen

Waarom kunnen we niet gewoon alle bomen bestrijden?
Als gemeente hebben we enorm veel bomen: maar liefst 67.000 waarvan er 40.000 eiken zijn. Binnen de bebouwde kom staan ongeveer 13.000 bomen waarvan 3.750 eiken (29%). Buiten de bebouwde kom staan 54.000 bomen waarvan 36.250 eiken (67%). Als we die allemaal zouden bestrijden, zou dat enorm veel geld kosten. Bovendien tast bestrijding ook andere soorten rupsen aan. De overlast van de eikenprocessierups kunnen we dus niet overal voorkomen. Maar we doen er veel aan om de overlast te verminderen en een beter biologisch evenwicht te bereiken.