Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 27 maart 2019

Wat kan en mag met een gehandicaptenparkeerkaart?


Waar mag ik eigenlijk parkeren als ik een handicap heb?

We zetten voor u nog even de regels op een rijtje.

Algemeen geldende regels in Nederland

Parkeren bij een bord gehandicaptenparkeerplaats: dit zijn de parkeerplaatsen waar u mag parkeren als u de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar in de auto legt. Als onder het bord een kenteken staat dan mag u hier niet parkeren.

Parkeren bij een parkeerverbod of in een parkeerverbodszone: hier mag u maximaal drie uren parkeren buiten de voor parkeren bestemde vakken, wanneer u gebruik maakt van uw gehandicaptenparkeerkaart en de parkeerschijf.

Centrum Lochem
In het centrum van Lochem ligt een blauwe zone en vergunninghouders parkeerplaatsen. Hier gelden de volgende regels rondom parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart:

Parkeren in de blauwe zone (ofwel parkeerschijfzone): hier mag u binnen en buiten de vakken parkeren zonder tijdslimiet. U hoeft uw parkeerschijf niet te gebruiken als u de gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar in de auto legt.

Parkeren op plaatsen gereserveerd voor vergunninghouders is niet toegestaan met uw gehandicaptenparkeerkaart


Wanneer u buiten de vakken parkeert, mag u het overige verkeer niet belemmeren of hinderen. Tevens is parkeren op stoepen en fietspaden verboden.