Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 27 maart 2019

Jaarbeeld 2018 JOGG is uit


Het Jaarbeeld 2018 van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is uit.

Vanaf 2015 is de aanpak erop gericht om het gedrag van kinderen te veranderen en uiteindelijk overgewicht te verminderen en voorkomen. Het jaarbeeld van het afgelopen jaar geeft een helder beeld aan welke onderwerpen aandacht is besteed.

JOGG heeft zich in 2018 ingezet voor gezonde scholen, kinderdagopvang, sportverenigingen en een gezonde ketenaanpak. Voorbeelden van activiteiten zijn bijvoorbeeld de campagne ‘Groente – Zet je tanden erin!’ voor de basisscholen uit onze gemeente. Ook is het drinken van water gestimuleerd. Bijna alle basisscholen deden mee aan ‘Fitklasse’, waarin de fitheid van kinderen is beoordeeld.

Peuterkoningsspelen
Bij de kinderdagopvang zijn onder andere de B-Fit peuterkoningsspelen georganiseerd. Met sportverenigingen is onderzocht welke kansen en belemmeringen er zijn voor een gezonde sportkantine. Hier wordt in 2019 vervolg aan gegeven.

Waar vindt u het jaarbeeld?
Het jaarbeeld is te vinden op: www.welzijnlochem.nl/jaarbeeld-van-jogg-lochem. Hier vindt u ook een doorkijk naar 2019 en 2020.