Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 15 maart 2019

Prachtige Lourdes grot in portaal Heiligenbeeldenmuseum


Bijzondere thematentoonstelling “ Maria een bijzondere Heilige”

Vorden-Kranenburg-Dit jaar besteedt het Heiligenbeeldenmuseum in haar thematentoonstelling aandacht aan Maria een heilige die in vele geloofsgemeenschappen een belangrijke rol vervult. Maria is in het Nieuwe Testament de moeder van Jezus. De oorsprong van de naam is onduidelijk. Het betekent wellicht "gewenst kind", "bitter", "rebels", of "sterke wateren", of is afgeleid van het Egyptisch: dan zou het "geliefde" of "liefde" kunnen betekenen. Voor katholieken is zij de belangrijkste heilige. In de Rooms-Katholieke Kerk en Oosters-Orthodoxe Kerk heeft Maria als Moeder van God een belangrijke rol in het geloofsleven. Verschillende liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van haar gevierd. Deze en veel meer wetenswaardigheden over Maria worden in de tentoonstelling belicht. Zo zijn er prachtige iconen, beelden uit de eigen collectie, voorwerpen uit de volksdevotie rond Maria etc. te bewonderen.

Volksdevotie
Het prominentst is Maria aanwezig in de katholieke en orthodoxe volksdevotie waarin de Mariaverering een dominante plaats inneemt. Geliefde gebeden zijn het Weesgegroet en de rozenkrans. De belangrijkste plaatsen waar Maria is verschenen: het Franse Lourdes (verschijning in 1858) en Fátima in Portugal (1917) en Guadalupe in Mexico-Stad (1531). Het Duitse Kevelaer trekt veel Nederlandse pelgrims. In het portaal van de kerk is de Lourdesgrot prachtig opgebouwd.

Mariakapelletjes
Vooral in Vlaanderen en in de van oudsher katholieke Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant en in de katholieke streken Twente en De Liemers kan men op veel plaatsen, vaak in oude stads- en dorpskernen maar ook verspreid over het platteland, kleine Mariakapelletjes aantreffen die door de plaatselijke bevolking worden bezocht om een kaarsje op te steken en voor een moment van bezinning.

Mariafeesten
Binnen de rooms-katholieke liturgie bekleedt Maria een belangrijke positie qua gedachtenisfeesten. Toch wordt herhaaldelijk aan haar gebed voor de Kerk gerefereerd, ook worden er vele voorname Mariafeesten gevierd o.a. Maria Lichtmis, Maria ten Hemelopneming, Meimaand Maria maand etc.

De thematentoonstelling “Maria een bijzondere Heilige” is geopend vanaf 1 april tot en met zondag 27 oktober, iedere dag, behalve maandag, van 12.00 tot 17.00 uur. Bezitters van museumkaart en kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. Voor meer info www.heiligenbeeldenmuseum.nl