Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 11 februari 2019

Ondernemersfondsen dragen bij aan leefbaarheid in kernen


In augustus 2016 voerden we een reclamebelasting in voor de kernen Hengelo, Vorden en Zelhem, waarvan de opbrengst in drie ondernemersfondsen vloeit.


B en w stellen de gemeenteraad voor om deze belasting voor onbepaalde tijd te blijven heffen voor het vullen van de ondernemersfondsen.

De reclamebelasting zorgt voor een stabiele geldstroom naar de fondsen. Vanuit de ondernemersfondsen financieren de ondernemersverenigingen activiteiten en investeringen, die het ondernemersklimaat en de concurrentiepositie in de winkelgebieden van de kernen verbeteren. Ondernemers en ondernemersverenigingen zijn belangrijk om dorpen leefbaar en vitaal te houden. Winkels zijn economisch van belang en beeldbepalend voor een dorp.

Evaluatie
Via een enquête onder de ondernemers hebben we de afgelopen twee jaar geëvalueerd. Een ruime meerderheid van de ondernemers (75%) is voor het voortzetten van de ondernemersfondsen.  

De invoering van de reclamebelasting leverde geen noemenswaardige bezwaren op. Via de ondernemersfondsen zijn de ondernemersverenigingen beter in staat evenementen en activiteiten in de kernen voort te zetten. In voorgaande jaren was dit vanwege het teruglopende ledental van de ondernemersverenigingen een groeiend probleem. De meeste ondernemers vinden de reclamebelasting dan ook een passende oplossing. De onderlinge solidariteit binnen de dorpen is toegenomen. Dit komt onder meer doordat alle ondernemers in de winkelkernen nu mee betalen aan activiteiten. De raad beslist in maart over het voorstel.