Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: dinsdag 29 januari 2019

Nieuwe leverancier voor hulpmiddelen


Inwoners van Bronckhorst die hulpmiddelen als een scootmobiel of een rolstoel nodig hebben, krijgen vanaf nu te maken met een nieuw bedrijf.


Kersten Hulpmiddelenspecialist is door de gemeente gecontracteerd voor het leveren van hulpmiddelen. Het contract gaat op 1 februari 2019 in.

Tot nu toe kozen we op basis van offertes voor een aanbieder. De gemeente heeft bij het selecteren van de nieuwe leverancier op prijs en kwaliteit gelet.

Niet alle inwoners die een hulpmiddel aanvragen, krijgen met Kersten Hulpmiddelenspecialist te maken. Wanneer een hulpmiddel uit het depot van de gemeente geschikt is en leverbaar is, krijgt u deze. Dit depot is al enkele jaren in gebruik. Hierdoor kunnen we in de meeste gevallen heel snel voorzien in de behoefte van inwoners aan een hulpmiddel. Deze manier van werken leverde in de afgelopen jaren veel tevredenheid op onder de inwoners in Bronckhorst. We blijven uiteraard volgen of deze tevredenheid blijft.

Brief
Inwoners voor wie de situatie wijzigt, ontvangen hierover eind januari 2019 een brief.

Hoe werkt een aanvraag om een hulpmiddel?
Wanneer u een hulpmiddel bij de gemeente aanvraagt, maken we een afspraak voor een keukentafelgesprek. Bij een keukentafelgesprek komt een consulent van het sociaal team bij u op huisbezoek. Tijdens dat gesprek onderzoeken we welk hulpmiddel nodig is. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

We kijken eerst in het depot van de gemeente of het hulpmiddel beschikbaar is. Is dit niet het geval, dan wordt het hulpmiddel door Kersten Hulpmiddelenspecialist geleverd.