Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 11 januari 2019

College besluitenlijst 8 januari 2019


Concept besluitenlijst van de B&W vergadering

                                                                                                          

Besluitenlijst - College B&W
Datum: 8 januari 2019
Locatie: Lochem, Gemeentehuis
Aanvang: 9.30 uur

De besluitenlijst (ongewijzigd concept) van de B&W-vergadering.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
  • S.W. van 't Erve (burgemeester)
  • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
  • E.J. de Haan (wethouder)
  • H. van Zeijts (wethouder)
  • R. Starke (secretaris)
  • B. Verboom (bestuurs adviseur)
Afwezig:
 
  • -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 18-12-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 18-12-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-132024 * Vaststelling bestemmingsplan Bouwhuisweg 4 Laren
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Bouwhuisweg 4 Laren digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buBouwhuisweg4La-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de
ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buBouwhuisweg4La-BP41.dwg.

2018-132051 Bestemming Molenweg 5 en 7 te Gorssel
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
In principe bereidheid uitgesproken oom medewerking te verlenen aan een wijziging van de bedrijfsbestemming naar de bestemming wonen.

2018-132109 Principebesluit Bouwdijk 4 Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
In principe medewerking verlenen aan de vormaanpassing van het agrarisch bouwvlak van de locatie Bouwdijk 4 Lochem ten behoeve van een mestsilo.

2018-132129 * Evaluatie Stadshuus
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Evaluatie Stadshuus

2018-132276 Bestemmingsplan Graafschapterrein Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het ontwerp bestemmingsplan Graafschapterrein Lochemvaststellen en ter visie leggen.

2018-132289 Ontwerp bestemmingsplan Ampsenseweg 17 Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Ontwerp bestemmingsplan Ampsenseweg 17 Lochem vaststellen en ter visie leggen.

2019-132746 Schriftelijke vraag CDA over besteding Klijnsma-gelden 2018
Maatschappelijke ontwikkeling (E.J. de Haan)
Beantwoording vragen voor kennisgeving aannemen en doorsturen naar de raad.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 15-01-2019

de secretaris,                                  de burgemeester,