Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 09 januari 2019

Informatieavond Laren aardgasvrij


Woont u in Laren en bent u nieuwsgierig hoe u in de toekomst van aardgas overstapt naar duurzame energievoorziening?

Kom dan op 15 januari naar de informatieavond in het Kulturhus in Laren.


Laren wil van het aardgas af. De dorpsraad Wakker Laorne heeft een projectgroep Gasvrij Laren in het leven geroepen. Deze projectgroep gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om Laren aardgasvrij te maken.

Ambitie
Laren wil hierbij alle bewoners betrekken, want Gasvrij Laren betekent nog al wat voor de ruim 1700 woningen en andere gebouwen. De ambitie is om de overstap in 2035 gerealiseerd te hebben. Laren is aangemeld én geaccepteerd in het Gelderse programma Wijk van de Toekomst. Ook andere dorpen en wijken zijn met deze uitdaging bezig. Inmiddels ligt er bij de gemeenteraad een voorstel om €50.000,-- beschikbaar te stellen voor het maken van een goed plan in cofinanciering met de provincie.