Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: zondag 04 november 2018

College besluitenlijst van 30 oktober 2018


Concept besluitenlijst van de B&W vergadering van 30 oktober 2018.

Lijst A (openbaar)
Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
 • E.J. de Haan (wethouder)
 • H. van Zeijts (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuurs adviseur)
Afwezig:
 
 • -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 23-10-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 23-10-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-126164 ovk schakel Achterhoek A1
Ruimte (E.J. de Haan)

 
 1. ingestemd met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland inzake de realisatie van de ontbrekende schakel Achterhoek - A1

2018-126644 * Belastingverordeningen 2019
Financiën en Facilitair (B.J. Groot Wesseldijk)

2018-126967 lening uit het RF
Bestuur en Organisatie (B.J. Groot Wesseldijk)
Coöperatie LochemEnergie Waterkracht U.A. een lening van € 25.000 uit het Revolving Fund van de gemeente Lochem verstrekt.

2018-126969 Principeverzoek Rosmaatsteeg 1 Harfsen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Conform een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

2018-127385 * Besluit verlenging dienstverleningsovereenkomst PlusOV
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts)

 
 1. De dienstverleningsovereenkomst met PlusOV met vier jaar te verlengen
 2. Het standpunt innemen dat PlusOV in een nieuwe aanbestedingsronde moet inzetten op kleinschaliger vervoer
 3. Het standpunt innemen dat PlusOV extra in moet zetten op de dienstverlening richting inwoners
 4. De raad met bijgaand raadsmemo informeren over de besluitvorming rondom PlusOV

2018-127518 Beleidsregels 't Baken (onderdeel Participatie)
Maatschappelijke ontwikkeling (E.J. de Haan)
De Beleidsregels 't Baken (onderdeel Participatie) vastgesteld.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 06-11-2018

de secretaris,                                                                  de burgemeester,