Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 29 oktober 2018

Donkere Dagen Offensief


In de wintermaanden, als het langer en eerder donker is, slaan criminelen veelvuldig hun slag.

 

Tijdens het Donkere Dagen Offensief, van oktober tot maart, zet de politie in samenwerking met de gemeente, extra maatregelen in tegen woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven. Onder andere door controles uit te voeren.

Verdachte situatie? Bel 1-1-2
De extra maatregelen en acties bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere surveillance op bepaalde tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan.

In de komende periode gaan de politie en buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente op pad om uw bewustwording te vergroten. Bijvoorbeeld door u aan te spreken, en folders uit te delen. In eerste instantie wordt in Zelhem gestart. Wellicht ziet u hen binnenkort.

Ziet u iemand in de straat die er niet thuishoort, misschien bij huizen binnen kijkt of op de uitkijk lijkt te staan? Spreek diegene eens aan met een simpel ´hallo´ of bel 1-1-2. Criminelen houden niet van een sociale buurt!

Burgernet
Werk samen met gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Burgernet is een middel om snel een grote groep mensen (deelnemers) te informeren in een bepaald gebied over een ernstig voorval. De ontvangers van een Burgernet melding kunnen dan snel informatie doorbellen aan de politie via 1-1-2. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat snel een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord. Help ook mee en meld u aan, via www.burgernet.nl.

Tips
U kunt ook zelf maatregelen nemen. Als inbrekers ergens een hekel aan hebben, is dat het 3L-principe: Licht, Lawaai en Lang werk. Inbrekers proberen de kans om gepakt te worden zo klein mogelijk te maken. Daarom slaan ze vaak toe in het donker. Ze worden gehinderd als er ineens een lamp aangaat. En ze vinden het niet fijn als ze te maken krijgen met een slot dat een paar minuten duurt om open te maken. Kortom, zorg voor goede sloten. Maar sluit ook af; deuren en ramen, zowel op de onder- als de bovenverdieping. Vergist u zich niet: 15% van de diefstallen uit een woning vindt nog steeds plaats door insluiping omdat een deur of raam niet (goed) was afgesloten.

WhatsApp
Digitale buurtpreventie heeft ook zeker nut. Onderzoek toont aan dat in wijken waar zo’n buurtpreventiegroep actief is, de kans op criminaliteit met de helft afneemt! Wilt u hier meer over weten (of er een groep in uw buurt actief is of hoe u een groep kunt opstarten) bel naar 0900 88 44 en vraag naar de wijkagent van uw wijk.