Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 22 oktober 2018

Vrijwillige kavelruil kan starten


Onder boeren in de gemeente is veel belangstelling voor vrijwillige kavelruil.

Inmiddels hebben ca. 100 agrariërs aangegeven hiervoor open te staan. Provincie Gelderland en onze gemeente werken hieraan mee en zetten ca. 70 ha ruilgrond in om de ruilverkaveling op gang te brengen. Nu de voorbereidingen klaar zijn, kan de kavelruil starten.

De kavelruilcommissie De Graafschap begeleidt dit proces. Geïnteresseerde deelnemers worden voor eind van dit jaar benaderd. De commissie verwacht het project in 2021 te hebben afgerond. Kavelruil heeft veel voordelen voor zowel het boerenbedrijf als voor de maatschappij.

Denk aan:

 
  • kostendaling bij agrariërs
  • structuurverbetering van de landbouw
  • minder trekkers op de weg, daarmee grotere verkeersveiligheid en minder wegenonderhoud
  • versterking en verfraaiing van het landschap

Interesse
Agrariërs die zich nog niet hebben aangemeld, maar wel geïnteresseerd zijn, kunnen een mail sturen naar: kavelruildegraafschap@gmail.com.

Het project is een initiatief van LTO-noord afdeling West Achterhoek en de gemeente.