Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 18 oktober 2018

College besluitenlijst 16 oktober 2018


De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering van 16 oktober 2018

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
 • E.J. de Haan (wethouder)
 • H. van Zeijts (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuurs adviseur)
Afwezig:
 
 • -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 08-10-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 08-10-2018 zijn vastgesteld.

2018-120992 * Vaststelling bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4 Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)  

 
 1. Het bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4 Lochem digitaal gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buKleinDochScho4Lo-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buKleinDochScho4Lo-BP41.dwg.
 2. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze zoals verwoord in de nota van zienswijze.

2018-122433 Besteding Reserve Bovenwijks Laren III
Bestuur en Organisatie (B.J. Groot Wesseldijk)  

 
 1. Uitbreiding van het bestand parkbanken in het buitengebied van Laren met 15 stuks, ten bedrage van 7.500,-.
 2. Plaatsing van informatiepanelen op een drietal markante locaties in het centrum van Laren, ten bedrage van  3.460,-.
 3. Ingeb ruikname van een aanhangwagen door Toeristenbelang Laren, ten bedrage van 500,-.
 4. Ingebruikname van een piano door popkoor La Poko, ten bedrage van 830,-.

2018-124908 * Schriftelijke vragen D66 Planning Circulus Berkel
Ruimte (E.J. de Haan)
Beantwoording schriftelijke vragen D66 Planning Circulus Berkel

2018-125582 * Lokaal actieplan transformatie kindermishandeling en huiselijk geweld 2019 – 2020
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts)  

 
 1. De gemeenteraad wordt voorgesteld het lokaal actieplan transformatie kindermishandeling en huiselijk geweld 2019 – 2020 vast te stellen;
 2. De gemeenteraad wordt v oorgesteld om voor de uitvoering van het lokaal actieplan een budget van € 220.000 voor het jaar 2019 en een budget van € 240.000 voor het jaar 2020 beschikbaar te stellen.

2018-126310 * beantwoording PvdA-vragen drugsoverlast
Maatschappelijke ontwikkeling (H. van Zeijts)

2018-126361 * Verzamelverordening Participatie 2019
Maatschappelijke ontwikkeling (E.J. de Haan)
De Raad voor te stellen de (gewijzigde) Verzamelverordening Participatiewet (PW) gemeente Lochem 2019 vast te stellen

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 23-10-2018

de secretaris,                                                  de burgemeester,