Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 08 oktober 2018

Voormalige Schildersoordschool in Zelhem wordt gesloopt


De afgelopen vier jaar is de voormalige Schildersoordschool in Zelhem verhuurd voor onderwijsdoeleinden en aan kunstenaars en creatieve ondernemers.

 

Ook de voedselbank huurde een ruimte. De verhuurperiode liep tot 1 oktober 2018. We gaan het gebouw nu klaarmaken voor sloop.

Eerst verwijderen we (kleine hoeveelheden) asbest in het ketelhuis. Rond half oktober start de daadwerkelijk sloop en het afvoeren van de bestrating. De fietsenstalling, hekken, bomen en het groen langs de omliggen straten blijft voorlopig in tact. Na de sloop zaaien we het terrein in met gras- en bloemzaad. Het streven is dat het werk voor eind november klaar is.

Woningbouw
Op het terrein komen maximaal 14 starterswoningen. De locatie wordt ontwikkeld door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat wil zeggen dat de starters/jongeren zelf een plan maken. Op dit moment zijn ze druk bezig met het ontwikkelen van hun plannen en ontwerpen, onder leiding van een procesbegeleider. Het ontwerp en de kavelindeling staan nog niet vast. Wel is bekend dat het gaat om rijtjeswoningen. De verwachting is dat de bouw van de eerste woningen in de tweede helft van 2019 start.

De groep jongeren heeft op 29 juni 2018 al kennis gemaakt met hun toekomstige buren (omwonenden school). Zodra er een eerste ontwerp is informeren zij de buurt opnieuw.

Meer weten?

Via www.startersinzelhem.nl kunt u de voortgang van het project volgen. De jongeren houden deze website zelf bij.