Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 03 oktober 2018

Interview Bert Groot Wesseldijk


De burgemeester en de wethouders (B&W) trekken erop uit!

In gesprek met u doen ze inspiratie op voor het collegeprogramma. Bert Groot Wesseldijk is wethouder financiën, ruimtelijke ordening, omgevingswet, wonen, maatschappelijk vastgoed, sport en accommodaties en monumenten. Wat is er volgens u nodig voor een gemeente waar mensen prettig kunnen wonen en kunnen meedoen in de samenleving? En kan de gemeente alle nieuwe plannen van het college wel betalen? In dit interview leest u de ideeën van de wethouder hierover.

Bert, in het collegeprogramma in vogelvlucht (pdf, 308 KB)  staat wat B&W vier jaar wil uitvoeren. Wil je toelichten hoe het college nieuwbouw  in de toekomst ziet  en hoe iedereen in Lochem prettig kan wonen en kan meedoen?”  

Bert Groot Wesseldijk:

Met wie hoop je tijdens de collegetour in gesprek te komen?
Jan en alleman. Daarmee bedoel ik vooral mensen die niet snel naar een gemeente stappen om iets te melden. Er zijn veel mensen die goede ideeën hebben die we misschien niet kennen. Er zit ook veel kennis bij inwoners over de eigen leefomgeving. Het zou jammer zijn als we daar geen gebruik van maken.

Hoe gaat u afspraken over wonen en meedoen maken met de kernen
Daarvoor gaan we bij de kernen op bezoek en vragen ze mee te denken over de uitvoering van onze Woonvisie. Dat klinkt ingewikkeld maar dat hoeft het niet te zijn. We willen graag in gesprek over of iemand wil verhuizen, welke woning hij zoekt en waar we zouden kunnen gaan bouwen. Dat is bij overal anders. Daarom gaan we per kern in gesprek.

Hoe vriendelijk is de gemeente voor mensen die hier nieuw komen wonen en hoe kan iedereen meedoen?
Meedoen hangt gelukkig niet alleen van de gemeente af. Leefbaarheid wordt vooral bepaald door het verenigingsleven en in kernen. Sport en cultuur houden je vitaal. Als je nieuw komt en je doet mee met je omgeving, dan neemt de buurt je snel op. Ook evenementen dragen daar aan bij. Ik zie veel buurtschappen die de prachtigste dingen organiseren. Als mensen elkaar helpen is dat 10x meer waard dan een overheid die bijspringt.

Hoe gaat de gemeente nieuwe plannen betalen?
Als we plannen van initiatiefnemers ondersteunen, hoeft dat niet meteen een subsidie te betekenen. We willen investeren in ondersteuning bij plannen, initiatiefnemers door procedures helpen en zelfs helpen in de zoektocht naar subsidies. We hebben wel honderdduizend euro klaarliggen om hierin te investeren. We ondersteunen initiatieven het liefst bij de opstart. Daarna moeten ze op eigen benen verder kunnen.

Plan een afspraak!
Kijk op de pagina collegetour hoe u een afspraak plant met wethouder Groot Wesseldijk en zijn collega’s. 

Volgens het college zijn de volgende acties nodig voor prettig wonen, nieuwbouw en meedoen in de samenleving. Wat vindt u? Ga het gesprek aan!

 
  1. Samen met de jeugd ontdekken hoe de leefomgeving meer uitnodigend te maken voor bewegen en ontmoeten.
  2. Mogelijkheden ontdekken van plannen zoals ‘Vreedzame Wijk’ en ‘Wijk van de Toekomst’
  3. We maken woonafspraken met de kernen
  4. Bestaande plannen voeren we uit! Voorbeelden zijn de woonvisie