Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 26 september 2018

Interview wethouder Eric-Jan de Haan


De burgemeester en de wethouders (B&W) trekken erop uit!

In gesprek met u doen ze inspiratie op voor het collegeprogramma. Eric-Jan de Haan is wethouder Economie, Mobiliteit en Buitenruimte. Wat is er volgens u nodig voor een gemeente waarin het prettig ondernemen is? In dit interview leest u ter inspiratie de ideeën van de wethouder en hoe u met het college in gesprek komt.

In het collegeprogramma in vogelvlucht (pdf, 308 KB)  staat wat B&W vier jaar wil uitvoeren.

Wil je een toelichting geven op de activiteiten om de economie te versterken?”
Eric-Jan de Haan: “Voor mij zijn ze even belangrijk. ‘Diekink op tempo’ vind ik een illustratieve. Zodra het bestemmingsplan er is, kunnen we bouwen. Dus vooral doen en niet te lang blijven praten. Niet voor niets is een belangrijk motto van B&W “doen!” Mooi is natuurlijk ook dat er ruimte nodig is omdat ondernemers kiezen voor onze gemeente. Het is goed voor de banen en voor het op peil houden van voorzieningen.

Maar daar gaat meer bij helpen. Bijvoorbeeld het investeren in de recreatie en toerisme. Hoe krijgen we Lochem weer in het rijtje van favoriete bestemmingen voor vakantie of een dagje uit? Goede ideeën om dat voor elkaar te krijgen hoor ik heel graag”.

Met wie hoop je tijdens de collegetour in gesprek te komen?
“Ik ben heel nieuwsgierig wie ons uitnodigt, zegt Eric-Jan de Haan. “Ik hoop op vragen uit onverwachte hoek en laat me graag verrassen. Dus bent u ondernemer die ons een goed idee kan aandragen voor een sterke economie? Dan kom ik graag met u in gesprek! Als college gaan we regelmatig op bezoek bij bedrijven. Bij de industrie, maar ook de kleine hovenier. Het geeft ons een goede kijk op wat we als gemeente kunnen betekenen”

Zien we de Economische Agenda terug?
“Die zien we zeker terug, want wat ondernemers bijdragen aan wonen, werken en vrije tijd is enorm. Mensen onderschatten dit weleens. Een agenda stel je samen op, dus ondernemers, denk mee!”

Hoe MKB-vriendelijk is de gemeente?
‘Hoe we het doen ten opzichte van andere gemeenten is nog niet bekend. Ruim 131 ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) vulden het afgelopen jaar de vragenlijst in over hoe MKB-vriendelijk we als gemeente zijn. Er kwamen een aantal punten uit waar we op moeten letten: Verbeter het contact met ondernemers, ben duidelijk over de visie op ondernemen en neem initiatief. Deze punten verrassen me niet. Van mij mogen ondernemers vaker in de spotlights of op een podium gezet. Ik ben benieuwd op welke momenten ondernemers het contact met de gemeente missen. En wanneer ze initiatief verwachten of misschien juist een pas op de plaats. Ik hoor het graag! Alleen zo kunnen we de eigen kracht van ondernemers ondersteunen”, besluit Eric-Jan de Haan.

Plan een afspraak!
Kijk op Collegetour-pagina hoe u een afspraak plant met wethouder De Haan en zijn collega’s. Of meld u  aan voor één van de inspiratiecafés op 4 of 5 oktober!

Volgens het college zijn de volgende acties nodig voor een sterke economie. Wat vindt u? Ga het gesprek aan!
 
  1. Diekink op tempo
  2. Verbeteren/opnieuw inrichten Scheggertdijk
  3. Versterken Recreatie en Toerisme
  4. Meer mensen aan de slag!
  5. Ondernemerschap in de kernen ondersteunen