Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: zaterdag 08 september 2018

Collegebesluitenlijst 4 september 2018


De besluitenlijst ( concept) van de B&W-vergadering van 4 september 2018.

Locatie: Gemeentehuis

De besluitenlijst ( concept) van de B&W-vergadering.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
 • E.J. de Haan (wethouder)
 • H. van Zeijts (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuurs adviseur)
Afwezig: 
 
 •  -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 28-08-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 28-08-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-119928 aanwijsbesluit milieupark Hanzeweg Lochem
Ruimte (H. van Zeijts)

 
 1. De locatie Hanzeweg 17 in Lochem (parkeerplaats Aldi) overeenkomstig art. 5 en art. 7 van de Afvalstoffenverordening aan te wijzen als locatie voor een milieupark.
 2. Voor het plaatsen van een milieuparkje op particulier terrein voor rek ening van de gemeente een opstalrecht te vestigen. 

2018-121777 Principebesluit Grote Drijfweg 17 Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk) 

 
 1. In principe medewerking verlenen aan de FAB ontwikkeling aan de Grote Drijfweg 17 Lochem, waarbij één woonrecht wordt verkregen ter compensatie voor het slopen van minimaal 1000 m2.
 2. Een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer van de Grote Drijfweg 17 Loc hem aangaan, waarin afspraken zijn opgenomen over de functieverandering ontwikkeling.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 11-09-2018

 de secretaris,                                   de burgemeester,