Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 03 september 2018

Opruimen V1-raket Tichelbeeksewaard


Zutphen Maandag 3 september starten voorbereidingen voor het opruimen van de V1-raket uit de Tweede Wereldoorlog in de Tichelbeeksewaard.

De Explosieven Opruimingsdienst ruimt de resten veilig op van 17 tot en met 28 september.

Vorig jaar zijn in de Tichelbeeksewaard de restanten gevonden van een V1-raket uit de Tweede Wereldoorlog. De V1 was een soort onbemand vliegtuigje met meer dan 800 kilo springstof aan boord. Waarschijnlijk is de gevonden V1 afgevuurd vanaf een baan in de omgeving van Zutphen en functioneerde het geleidesysteem niet goed. Na de vondst in juli 2017 zijn de ontstekers tot ontploffing gebracht en delen geruimd. Daarna zijn de resten van het projectiel afgedekt met platen, zodat niemand erbij kon. Nu gaat de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) deze resten, waaronder de hoofdlading, ook ruimen.

Veilig opruimen
Maandag 3 september starten de voorbereidingen om de ruiming veilig mogelijk te maken. 2 weken later start de ruiming zelf. Het ruimen van de resten gebeurt alleen overdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden stelt de EODD het explosief veilig, zodat er geen gevaar is op ontploffing.

De springstof gaat in containers naar een veilige plek in Lochem, waar vaker explosieven gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. De gemeente Lochem informeert de omwonenden hierover per brief. Het gebied waar de resten van de V1 liggen, is tijdens de werkzaamheden afgesloten en dus niet toegankelijk voor geïnteresserden. Daarnaast worden er nog veel meer maatregelen genomen om de veiligheid te garanderen. Zo richt de EODD een wachtpost in, waar dag en nacht iemand het terrein in de gaten houdt. Omwonenden kunnen gewoon in hun woning blijven. Ook het auto- en treinverkeer over de oude IJsselbrug kan gewoon doorgaan.

Planning en uitvoering
De EODD voert de ruiming uit, bureau ARMAEX ondersteunt. De politie is nauw betrokken bij het verwijderen en afvoeren van de resten van de V1.

De planning is als volgt:

 
  • 3-14 september: voorbereiding en inrichting van het werkterrein
  • 17-28 september: ruimen van de V1 (tussen 9.00 – 16.00 uur)
  • 1-12 oktober: opruimen van het werkterrein