Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 31 augustus 2018

Collegebesluitenlijst 28 augustus 2018


De besluitenlijst ( concept) van de B&W-vergadering van 28 augustus 2018.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
  • S.W. van 't Erve (burgemeester)
  • B .J. Groot Wesseldijk (wethouder)
  • E .J. de Haan (wethouder)
  • H . van Zeijts (wethouder'
  • R . Starke (secretaris)
  • B . Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig: 

Besluiten
 

Concept B&W-besluitenlijsten 21-08-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 21-08-2018 zijn  vastgesteld.

2018-109513 * Vastgesteld bestemmingsplan Barchem Zuid 2018
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)  

 
  1. Het bestemmingsplan Barchem Zuid 2018 digitaal gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.baBarchemZuid2018-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.baBarchemZuid2018-BP41.dwg.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze zoals verwoord in de nota van zienswijze.

2018-120895 definitief aanwijzingsbesluit milieuparkje Harfsen
Ruimte (H. van Zeijts) 

 
  1. De locatie Lochemseweg 161c overeenkomstig de artikelen 5 en 7 van de Afvalstoffenverordening  met inachtneming van de ingediende zienswijze, aan te wijzen als locatie voor het milieuparkje in Harfsen
  2. Voor het plaatsen van het milieuparkje op particulierterrein voor rekening van de gemeente een opstalrecht te vestigen

2018-121082 * Dorpsplan Eefde
Bestuur en Organisatie (H. van Zeijts)
Eefde heeft in haar dorpsplan 2018 - 2015 vastgesteld.

2018-121694 * Intrekken beeldkwaliteitsplannen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Beeldkwaliteitsplannen ingetrokken

2018-121855 * Principebesluit showroom Lugarde en Blokhutwinkel Laren
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Medewerking verlenen aan de realisatie van een showroom ten behoeve van tuinhuisjes en blokhutten en de benodigde planologische procedure voorbereiden en opstarten.

2018-121912 Functieverandering Bouwhuisweg 11 Laren
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
In principe medewerking verlenen aan een functieverandering naar wonen van het perceel Bouwhuisweg 11 in Laren waarbij één vrijstaande woning wordt gerealiseerd, de loods in gebruik voor het op het erf aanwezige Luchtballonbedrijf gerenoveerd wordt en tevens dienst zal doen als Bed & Breakfast, middels een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan.
 

2018-121943 Principeverzoek bestemmingsplanwijziging Bieldersteeg 5A/5B
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Conform een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de Bouwaanduiding specifieke bouwaanduiding – woongebouw in Bouwaanduiding specifieke bouwaanduiding – vrijstaand en het wijzigen van het bouwvlak.

2018-122080 Principeverzoek Startdijk 2 Eefde
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Conform een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming.

2018-122276 * Vaststelling bestemmingsplan Esveldsdijk 12 Harfsen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Esveldsdijk 12 Harfsen digitaal gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buEsveldsdijk12Ha-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buEsveldsdijk12Ha-BP41.dwg.
 

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 04-09-2018

  de secretaris,                                                de burgemeester,