Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 08 augustus 2018

Kent u het meldpunt discriminatie?


Niemand wil gediscrimineerd worden op grond van zijn seksuele geaardheid, handicap of bijvoorbeeld omdat iemand een hoofddoekje draagt.

Het mag niet volgens de Nederlandse  Grondwet en toch komt het voor. U kunt discriminatie melden bij Art.1 Noord Oost Gelderland.

Voelt u zich gediscrimineerd of ziet u dat iemand wordt gediscrimineerd, dan kunt u bellen met telefoonnummer (0900) 235 43 54. U kunt ook een melding doen via www.art1-nog.nl. Bij het meldpunt werken deskundigen op het gebied van discriminatie. Afhankelijk van de aard van de melding bespreken zij met u wat er met uw melding gebeurt en of, en zo ja, welke acties kunnen worden ondernomen.

Volgens het eerste artikel van de Grondwet worden ‘allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Voorlichting
Door voorlichting te geven op scholen, bij maatschappelijke organisaties en bedrijven, probeert Art.1  mensen bewust te maken van discriminatie, het (h)erkennen ervan en negatieve vooroordelen om te buigen in een positief gevoel. Uitsluiting op de verkeerde gronden zal dan steeds minder vaak gebeuren. Een verzoek voor een voorlichtingsbijeenkomst kunt u aanvragen via de www.art1-nog.nl.