Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 06 augustus 2018

Wilde bloemen kleuren het landschap


Er zijn de afgelopen jaren veel akkerranden, bermen of overhoekjes ingezaaid met een bloemenmengsel.

  Op eigen initiatief of georganiseerd zaaiden inwoners en agrariërs het mengsel in. Deze bermen, randen en overhoekjes vormen een belangrijk leefgebied voor vlinders, bijen en andere insecten. Bloemrijke randen en bermen trekken nuttige insecten aan die schadelijke insecten in gewassen bestrijden. 

Het ziet er niet alleen mooi uit, het is dus ook effectief. Daarnaast kunnen we als weggebruiker genieten van deze bloemenpracht. Langs diverse fiets- en wandelpaden paden zijn de bermen opgevrolijkt en ruikt het er heerlijk kruidig naar de wilde veldbloemen.

Mooie plaatjes
Het aantal aanmeldingen om een akkerrand, berm of overhoekje in te zaaien met bloemenmengsel was de afgelopen jaren zeer positief. We kunnen genieten van prachtige, bloeiende stukken grond door de gehele gemeente. Langs diverse fietspaden zijn de bermen opgevrolijkt en ruikt het er heerlijk kruidig naar de wilde veldbloemen. Inwoners en recreanten in onze gemeente loven deze inzet van initiatiefnemers en gemeente.

Patrijzen
De Wildbeheereenheden zaaiden de afgelopen jaren ook een faunamengsel in: een bloemzadenmengsel speciaal geschikt voor de patrijs. De patrijs is een akkervogel en wordt helaas steeds zeldzamer. Deze vogel moet van dit nieuwe initiatief gaan profiteren. 

 

De achterliggende gedachte is dat als het de kwetsbare patrijs goed gaat, andere vogelsoorten ook in hun element zijn. Op de Langenberg in Zelhem en op diverse percelen in de buurtschap Linde bij Vorden, zijn de eerste mengsels ingezaaid. Bij de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt kunt u informeren of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor het inzaaien van een akkerrand met dit mengsel. Een groep vogelvrienden gaat komend jaar de vogels tellen om te zien of de populatie toeneemt.

Verschraling bermen
Onder biodiversiteit valt ook de verschraling van de bermen binnen de gemeente Bronckhorst. In het berm- en greppelbeheerplan Bronckhorst 2010-2020 is opgenomen dat de gemeente de bermen één of twee keer per jaar maait. Hierdoor krijgen we meer plantenvariatie en ontwikkelt de berm van gras naar meer bloemen en kruiden. In het overblijvend struikgewas vinden veel dieren een schuilplaats. De hogere planten bakenen in het kale winterlandschap de weg af, wat in deze periode weer gunstig is voor de verkeersveiligheid.

Bloei in beeld
Via www.bronckhorst.nl/bronckhorstbloeit vindt u een kaart waarop is aangegeven waar het bloemen- en het patrijzenmengsel is ingezaaid en welke bermen we één of twee keer per jaar maaien. Bent u geïnteresseerd om samen met uw buurt of uw dorpsgenoten een project te starten? Neemt u dan contact met ons op via tel. (0575) 75 02 50.