Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 06 augustus 2018

Aankoop en sloopplan Uniongebouw Zelhem


Onlangs heeft de gemeente besloten het clubgebouw van Union in Zelhem terug te gaan kopen van de muziekvereniging.

  De bedoeling is dat het pand, dat achterstallig onderhoud kent, wordt gesloopt. In Bronckhorst is een overschot aan gebouwen met een maatschappelijke bestemming. In de huidige tijd is hier veel minder vraag naar. Met de sloop verminderen we de hoeveelheid overtollig maatschappelijk vastgoed. 
Ook voorkomen we langdurige leegstand en verpaupering. Bovendien is de locatie in de toekomst mogelijk geschikt voor woningbouw door een initiatiefnemer met bouwrechten. De gemeente had als voormalig eigenaar door gemaakte afspraken eerste recht van koop indien Union besloot het pand te willen verkopen. Over een invulling van de locatie komt overleg met omwonenden.