Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 01 augustus 2018

30 in de wijk is prettig!


Fietsers, voetgangers, brommers en auto’s hebben allemaal verschillende snelheden.

Dat kan leiden tot onveilige situaties in het verkeer. Het instellen van een 30 kilometerzone of het nemen van maatregelen die de snelheid remmen, kunnen dan de oplossing zijn. Dit deed de gemeente onlangs voor de Nieuweweg in Lochem. Maar verkeersmaatregelen alleen zijn niet voldoende. Het duurt vaak even voordat weggebruikers gewend zijn aan het aanpassen van hun snelheid.


In een 30 kilometerzone neemt het verschil tussen langzaam en snel verkeer af. Voertuigen die 30 kilometer per uur rijden, hebben een kortere remweg dan bij 50 kilometer per uur. Uit onderzoek blijkt dat het aantal letselongevallen met maar liefst 25% daalt wanneer de snelheid van 50 naar 30 wordt teruggebracht. De gemeente past daarom maatregelen toe die de snelheid afremmen. Bijvoorbeeld door wegen aan te passen met verkeersdrempels en wegversmallingen. Via roulerende matrixborden die de snelheid meten, zien weggebruikers al snel dat zij even gas terug moeten nemen.

Minder sluipverkeer
Doordat weggebruikers in een 30 kilometerzone hun snelheid moeten verlagen, vinden ze het vaak minder aantrekkelijk om de zone als sluiproute te gebruiken. Het levert immers geen tijdswinst op. Daarnaast moeten ze alert blijven op overstekende voetgangers en spelende kinderen. Maar ook op fietsers en bromfietsers die van rechts komen, want die hebben immers voorrang en dat vergeten mensen nog wel eens.

Fietsen aantrekkelijker
Fietsen in een 30 kilometerzone wordt aantrekkelijker als er minder auto’s passeren. Minder auto’s betekent bovendien minder lawaai en minder uitstoot van fijnstoot. Belangrijk blijft natuurlijk wel dat een 30 kilometerzone goed bereikbaar blijft voor hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer.