Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 01 augustus 2018

Praten met uw kind over roken en drinken


Veel kinderen gaan na deze zomervakantie voor het eerst naar het voortgezet onderwijs.

Dat is vaak een spannende tijd, voor kinderen én voor ouders. Nieuwe school, nieuwe vrienden, en nieuwe verleidingen. Zoals alcohol en tabak. Hoe gaat u het gesprek hierover aan met uw kind? Binnenkort ontvangen alle ouders/verzorgers van een 12-jarig kind hierover een brief.


Op het voortgezet onderwijs neemt het aantal kinderen dat alcohol drinkt snel toe. En als zij eenmaal drinken, dan drinken zij veel. De meeste kinderen beginnen met roken vóór hun 18e.  Voor kinderen zijn alcohol en tabak extra schadelijk omdat ze nog volop in de groei zijn. Kinderen die (veel) alcohol drinken, presteren slechter op school. Ook is de kans op verslaving groter als jongeren vroeg beginnen met drinken en roken. Daarom is het belangrijk om het roken en drinken zo lang mogelijk uit te stellen. Als ouder kunt u uw kind daarbij helpen.

NIX 18: ‘Niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’
Uit onderzoek blijkt dat u veel invloed heeft op het alcoholgebruik en rookgedrag van uw kind. Het is dus belangrijk om uw kind over de werking en risico’s van alcoholgebruik en tabak te vertellen. Steeds meer ouders maken de afspraak ‘niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’. En dat werkt! De kinderen van deze ouders beginnen later met drinken en ze  drinken minder. Ook komt roken minder voor bij deze kinderen.

Meer informatie
Meer informatie en tips vindt u op www.nix18.nl en www.hoepakjijdataan.nl. Kijk op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Lochem: www.cjglochem.nl, of bel voor vragen over alcohol, roken en opvoeding met (0573) 25 23 23. Of neem contact op met Tactus Preventie (088) 382 28 87, e-mail m.engelbarts@tactus.nl.