Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 30 juli 2018

Pomp regenwater niet rond, maar stop het in de grond!


Dit voorjaar is in de Braambergseweg en de Rijksweg in Voor-Drempt een regenwaterriool aangelegd.

Hierdoor wordt schoon regenwater van de straat niet langer afgevoerd in het riool en samen met vuil afvalwater naar de waterzuivering geleid.

Dat betekent minder water om te zuiveren, en dus minder kosten. Maar het zorgt er ook voor dat bij hevige buien de riolering niet overstroomt en zo vuil  

afvalwater in sloten, tuinen of zelfs kelders terecht komt. Door regenwater naar infiltratievijvers te leiden, komt er meer water in de bodem. Deze raakt in tijden van weinig regenval, zoals in de huidige droge periode, dan minder snel uitgedroogd.

Bewoner? Doet u mee?
Bewoners van de Braambergseweg en Rijksweg kunnen meehelpen regenwater naar de infiltratievijvers te leiden in plaats van naar de rioolwaterzuivering. De gemeente biedt aan om in de voortuinen goten aan te leggen die water via de straat naar het regenwaterriool leiden. Bewoners kunnen daarnaast zelf ook de regenpijpen van hun dakgoten aan de achterzijde van de woning afkoppelen. Zij ontvangen binnenkort een brief van ons met daarin meer informatie. Elke vierkante meter minder op het vuilwaterriool telt. Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de winst die we samen boeken.