Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 25 juli 2018

Wat te doen bij hitte en droogte?


De warmte en de droogte houden nu al een tijdlang aan.

Daarom roepen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, de brandweer, Rijkswaterstaat en de waterleidingbedrijven u op om alert te zijn op brand en zuinig om te gaan met water. Ook geven zij een aantal tips. We zetten er een paar voor u op een rij.

Een weggegooide sigarettenpeuk of glasscherf kan al deoorzaak zijn van een verwoestende natuurbrand (fotoVNOG)

Tips om brand te voorkomen
 
 • Let op waar u uw auto neerzet. Parkeert u in hoog en droog gras, dan kunnen de uitlaat en katalysator door de hitte het gras snel laten ontvlammen.
 • Rook niet in de natuur, zeker niet als er een rookverbod geldt.
 • Gebruik geen vuurkorf of babecue in de open lucht.
 • Gooi uw afval in afvalbakken of neem het mee om thuis weg te gooien.
 • Parkeer niet op bospaden of toegangswegen, zodat de brandweer erdoor kan als er brand uitbreekt.
Tips wat te doen bij (natuur)brand
 
 • Blijf kalm.
 • Bel 112 en geef door waar u bent.
 • Probeer de brand niet zelf te blussen.
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard. De kans dat de brand u insluit is dan het kleinst.
Tips voor omgaan met water
 
 • Wees zuinig met water, bijvoorbeeld door autowassen uit te stellen, uw tuin kort of niet te sproeien en korter te douchen.
 • Probeer geen water te gebruiken tussen 6.00-9.00 uur en 18.00-22.00 uur. Bijvoorbeeld door de auto niet te wassen, niet of korter uw tuin te sproeien en/of minder vaak te douchen.
 • Natuurlijk is het wel belangrijk dat u veel water drinkt op warme dagen!
Tips voor zwemmers 
 
 • Ga niet zwemmen in grote rivieren en kanalen, ook niet als u goed kunt zwemmen. De onderstroom, stroming en kolken zijn verraderlijk gevaarlijk.
 • Check vooraf de waterkwaliteit op www.zwemwater.nl als u in natuurwater gaat zwemmen. Zo voorkomt u besmetting en ziekte door blauwalg.