Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 25 juli 2018

Ruimte voor zonneparken op agrarische bedrijfsdaken


Hoe kunnen we energie opwekken met het grote aantal agrarische bedrijfsdaken in onze gemeente?

Energiecoöperatie LochemEnergie onderzocht dit. De resultaten zijn hoopgevend. Er is nu een praktisch stappenplan waarmee de gemeente en LochemEnergie eigenaren van daken gaan benaderen. U kunt als particulier alvast intekenen op lokale groene stroom.


Voorwaarde om mee te kunnen doen is een asbestvrij bedrijfsdak. Hierdoor valt voorlopig nog een heel aantal daken af. Verder kampen veel agrarische ondernemers met onzekerheid over de bedrijfsopvolging. Dit maakt dat zij huiverig zijn om in een project te stappen. Zonnepanelenprojecten gaan vaak over 15-25 jaar. LochemEnergie adviseert de gemeente om hierover met de agrarische sector in gesprek te gaan.

Voordelen voor particulieren
ensen die collectief (via een energiecoöperatie) in zonnepanelen investeren, krijgen korting op hun energierekening. Dit is vastgelegd in de Postcoderoosregeling. Hierdoor kunnen zij hun investering terugverdienen. Zo wordt het produceren van zonne-energie op andermans dak voor inwoners bijna net zo aantrekkelijk als op eigen dak.

Vervolgacties
LochemEnergie en de gemeente richten de eerste acties op eigenaren van bedrijfsdaken die asbestvrij zijn: ze benaderen (agrarische) ondernemers om geschikte daken te vinden, voorlichting te geven en indien mogelijk afspraken te maken. Ook maakt de gemeente een plan om eigenaren van asbestdaken te stimuleren om deze te verwijderen. Daardoor kunnen meer daken worden voorzien van zonnepanelen. De gemeenteraad heeft hierover op 9 juli een motie aangenomen.

Voorintekenen
U kunt nu al (vrijblijvend) voorintekenen op deze daken. Dit geldt zéker voor alle inwoners die geen gelegenheid hebben om op eigen dak zonnestroom op te wekken! Voor-intekenen kan via de website van LochemEnergie: www.lochemenergie.net. Hier is ook aanvullende informatie te vinden.

Herbert Aalderink runt een melkveebedrijf in Eefde. Hij is verknocht aan de boerderij die al generaties lang in de familie is.  Sinds anderhalf jaar heeft hij 260 zonnepalen “De helft van mijn staldak ligt ermee vol. Vorig jaar lukte het bijna om geheel zelfvoorzienend te zijn.”  Dit stimuleert hem om nog minder stroom te gebruiken. Aalderink: “Ik heb al maatregelen genomen om de melk voordat die in de tank komt, energiezuiniger te koelen. De warmte die daarbij vrijkomt, win ik terug en ik heb een energiezuiniger pomp aangeschaft. Wat ik nu nog ga doen, is de stallampen vervangen door LED-verlichting.” Zijn boodschap aan agrariërs die twijfelen aan de stap naar duurzaam? “Natuurlijk moet je in de gelegenheid zijn om te investeren, maar zonnepanelen verdienen zich steeds sneller terug. Bijkomend voordeel op warme zomerdagen is dat de panelen de stal isoleren. Ik wil niet vervuilend zijn voor mijn omgeving. De grootste winst vind ik dat we de aarde goed achterlaten voor de volgende generaties.”