Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 23 juli 2018

Groene stroom uit gft inwoners van Bronckhorst


Inwoners van Bronckhorst kunnen ‘eigen’ groene stroom uit groente-, fruit- en tuinafval via AGEM afnemen.

Milieubedrijf Attero verwerkt het groente-, fruit- en tuinafval van Circulus-Berkel uit de regio Bronckhorst tot groene stroom en hoogwaardige compost. De verwerking van het gft uit Bronckhorst gebeurt op de locatie Wilp-Achterhoek en bestaat uit de combinatie vergisten en composteren. 

Een deel van de geproduceerde groene stroom gaat Attero leveren aan AGEM.

Duurzaamheid
Door gft-afval uit Bronckhorst om te zetten naar energie die inwoners en ondernemers in Bronckhorst kunnen afnemen, is er sprake van een mooie groene kringloop, dicht bij huis. Dat draagt bij aan een duurzamere samenleving! Het gaat als volgt: Inwoners van Bronckhorst vullen hun groene container en zetten die aan de weg. Circulus-Berkel zamelt het gft in en levert het af bij Attero in Wilp-Achterhoek. Een deel van het gft vergist Attero en dat levert biogas op. Speciale motoren zetten het biogas om in groene stroom. Het organisch restmateriaal uit de vergister composteert Attero tot hoogwaardige compost voor de land- en tuinbouw en als grondstof voor opgezakte compostproducten. AGEM biedt inwoners, bedrijven en organisaties in Bronckhorst de mogelijkheid lokaal opgewekte duurzame energie af te nemen.

Vergroening elektriciteitsverbruik
Attero ontvangt als producent van duurzame energie zogeheten Garanties van Oorsprong (GVO’s). Dat geldt ook voor de groene stroom uit het biogas dat ontstaat door gft te vergisten. AGEM ontvangt van Attero de garanties van oorsprong (GVO’s) en zal deze inzetten voor inwoners, bedrijven en organisaties uit Bronckhorst die klant zijn van AGEM. Zo kunnen zij hun energieverbruik vergroenen. AGEM kan zo aantonen dat de energie die zij verkoopt aan afnemers binnen de gemeente Bronckhorst ook echt groen is. Het aantal GVO’s is uiteraard gekoppeld aan de hoeveelheid gft die Circulus-Berkel uit de gemeente Bronckhorst aanlevert op de Attero locatie Wilp.

Interesse?
Wilt u groene stroom afnemen? Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij AGEM: www.agem.nu.