Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 11 juli 2018

raat mee over bibliotheek van de toekomst en mogelijkheden voor samenwerking


Komt u regelmatig bij de bibliotheek voor een boek?

 

De bibliotheek is een belangrijke voorziening, maar verandert. De bibliotheek doet steeds meer dan boeken uitlenen. In de toekomst zullen die taken toenemen, doordat we een grotere vraag hiernaar verwachten. Praat tijdens een van de bijeenkomsten op 12 en 13 september mee over de bibliotheek van de toekomst en mogelijkheden voor samenwerking voor de vestigingen in Hengelo, Vorden en Zelhem.

De bibliotheek houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met onderwerpen als de aanpak van laaggeletterdheid, het bestrijden van taalachterstand en het bevorderen van lezen en de zelfredzaamheid van inwoners. Samenwerking met culturele, onderwijs- en welzijnsorganisaties die zich ook met dergelijke onderwerpen bezighouden of wellicht andere passende activiteiten kan dan mooie kansen bieden. Hiernaar gaan de bibliotheek West Achterhoek en de gemeente de komende periode op zoek voor de huidige bibliotheekvestigingen in Hengelo, Vorden en Zelhem. Dit komt voort uit afspraken die gemaakt zijn in de bibliotheekvisie, die de gemeenteraad medio 2017 vaststelde. Doel is om nog beter aan te sluiten op wat speelt in een dorp en behoeften die u als inwoner heeft.

Daarna bekijken we samen met de deelnemende partijen waar en hoe zo’n voorziening het beste gehuisvest kan worden in Hengelo, Vorden en Zelhem. De uiteindelijke invulling van de bibliotheek van de toekomst kan verschillen omdat de voorzieningen waar u behoefte aan heeft per dorp anders kunnen zijn. In eerste instantie gaan we dus aan de slag in de genoemde kernen. De resultaten gebruiken de bibliotheek en de gemeente daarna om samenwerkingsmogelijkheden in alle kernen in Bronckhorst in beeld te brengen.

Samen met u
Om de mogelijkheden te onderzoeken, willen de bibliotheek en de gemeente graag met betrokken organisaties, de werkgroepen vitale kernen en inwoners in gesprek. Met enkele partijen is half juni een oriënterend gesprek geweest over hoe dit opgepakt kan worden. Afgesproken is om dit breed met de samenleving op te pakken door een aantal bijeenkomsten te organiseren in het gemeentehuis in Hengelo. Hiervoor nodigen we u als inwoner en maatschappelijke organisaties van harte uit. De bijeenkomsten zijn:

 
  • op 12 september van 13.30 - 16.30 uur, voor de Hengelose bibliotheek van de toekomst
  • op 13 september van 09.30 - 12.30 uur, voor de Vordense bibliotheek van de toekomst
  • op 13 september van 13.30 - 16.30 uur, voor de Zelhemse bibliotheek van de toekomst
Noteer de datum van de bijeenkomst waar u bij wilt zijn vast in uw agenda. Graag tot dan. Meldt u zich voor 1 september aan via het aanmeldformulier. Maatschappelijke organisaties zijn door ons ook per brief uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Mocht uw organisatie onverhoopt geen brief hebben ontvangen en wilt u toch aanwezig zijn bij één van de avonden? Graag! Meldt u dan ook aan via het aanmeldformulier.
We maken de bieb van de toekomst graag samen met u waar. Hopelijk zien we u 12 of 13 september!