Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 11 juli 2018

Blog 6 Energy Challenge: Onze boerderij


Ruim 120 leerlingen in de regio Stedendriehoek doen mee aan de vierde editie van de Energy Challenge.

Ze gaan op zoek naar kansen en mogelijkheden voor een energieneutrale toekomst. Vijf leerlingen uit klas 4 vwo van het Staring College bereiden de challenge voor. Ze schrijven erover in het Gemeentenieuws en u kunt de ontwikkelingen op de voet volgen op de Facebookpagina van LochemEnergieChallenge.

Door: Job Mogezomp

De Energy Challenge van dit jaar gaat over klimaatverandering en energieverbruik. Thuis, bij ons op de boerderij, hebben wij ook te maken met dit onderwerp. Wij hebben circa 100 melkkoeien in de wei lopen. Het kost ons 45.000 kWh per jaar, dat is het verbruik van ruim 10 huishoudens in Nederland, om ons bedrijf draaiende te houden. Met dit in het achterhoofd heeft mijn vader een paar jaar geleden ruim 200 zonnepanelen geplaatst. Op deze manier is ons bedrijf met het verbruik van elektriciteit energieneutraal.

De landbouw is een grote verbruiker van energie. Als boeren een schone energie-opwekkende methode gebruiken, helpen zij de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Denk hierbij naast zonnepanelen ook aan biogasinstallaties of zonnecollectoren. Ook op gebied van besparing kan de boer veel doen. Zo hebben wij een installatie om melk te koelen met grondwater. Dit water is koud en kan de melk voorkoelen, zodat de koelinstallatie veel minder energie verbruikt. Het water gebruiken wij als drinkwater voor de koeien.

Daarnaast heeft FrieslandCampina een project waarbij ze met SDE-subsidies zonnepanelen op daken van boerenbedrijven leggen. Dit heeft als reden dat ze alle fabrieken op zonne-energie willen laten draaien. Bij ons op de boerderij krijgen wij 1.200 vierkante meter zonnepanelen die energie op gaan wekken voor FrieslandCampina. Zo zijn boeren niet alleen bezig met het produceren van voedsel maar proberen ze dit ook op een energie neutrale wijze te doen.