Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 09 juli 2018

Kastanje Kerkstraat Vorden zaterdag 7 juli gekapt


Omdat het niet meer verantwoord is de zieke boom op dit drukke punt in het centrum te laten staan, moeten we helaas overgaan tot noodkap van de kastanje.

Dit is in de vroege ochtend van zaterdag 7 juli gebeurd. De boom werd om veiligheidsredenen op 5 juli 2018 afgezet.

De oude, grote markante kastanjeboom voor de kerk in Vorden was al enkele jaren ziek. De boom had kastanje-bloedingsziekte.

Helaas constateerden we begin juli wederom dat de boom meerdere dode takken had, een teken van ernstige verzwakking. Vanwege de veiligheid is besloten om over te gaan tot noodkap. De gezondheidssituatie van de boom is afgestemd met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Bomenbelang steunt het besluit. Ook een bomen-expert, geraadpleegd als second opinion, trekt dezelfde conclusie.

Kastanje-bloedingsziekte
De kastanje-bloedingsziekte is een ernstige bomenziekte waarbij herstel niet mogelijk is. Ook is de boom in Vorden aangetast door een schimmel. Deze schimmel bevindt zich aan de voet van de boom en zorgt voor rotting van het hout. Dit maakt dat de boom instabiel is.

De gemeente wilde deze markante boom zo lang mogelijk laten staan, mits het veilig is. Afgelopen winter werd nog dood hout verwijderd en één van de zware takken verankerd om breuk of scheuring te voorkomen.

Voor de noodkap is een vergunning aangevraagd. Samen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst overleggen wij over nieuwe bomen op deze markante plek.


Foto Herbert Brummelman