Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 06 juli 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 3 juli 2018 09:30 uur, Gemeentehuis
 

De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:
 
  • S.W. van 't Erve (burgemeester)
  • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
  • E.J. de Haan (wethouder)
  • H. van Zeijts (wethouder)
  • R. Starke (secretaris)
  • B. Verboom (bestuurs adviseur)
Afwezig: -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 25-06-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)De concept B&W-besluitenlijsten van 25-06-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-117168 * Raadsvoorstel vervolg duurzaam beheer bomen buitengebied
Ruimte (H. van Zeijts)

 
  1. Kiezen voor het ‘maximale scenario exclusief het warmtemodel’ als basis voor de uitvoering van het beheer van de laanbomen in het buitengebied
  2. Hierover een definitief besluit te nemen bij de Begroting 2019 en de gewijzigde financiële consequenties betrekken in de integrale afweging van nieuw beleid bij de Begroting 2019

2018-117482 advies bij evenementenvergunning TPL 2018
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)

2018-117888 Beantwoording vragen over asbest
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)

2018-117968 Ontwerp bestemmingsplan Ampsenseweg 13 Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)Middels een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming ten behoeve van een woning.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 10-07-2018

de secretaris,                                  de burgemeester,