Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 06 juli 2018

Meer geld voor Lochemse laanbomen


De kapcyclus van laanbomen verhogen van 70 naar 90 jaar, meer beeldbepalende laanbomen sparen en 1,3 ton extra budget in 2019 voor het onderhoud.
 


Dat is wat het college van B&W aan de gemeenteraad voorstelt voor laanbomen in het buitengebied. Het voorstel gaat met een aangepaste begroting naar de raad.

Het raadsvoorstel verhoogt het structurele budget van laanbomenbeheer naar 207.000 euro per jaar. Voor 2019 was hiervan al ruim 80.000 euro gereserveerd.

Hogere kosten en coalitieakkoord
In het najaar van 2016 begon de gemeente met duurzaam beheer van laanbomen in het buitengebied. Na het eerste jaar bleken de kosten hoger dan verwacht. De kap en vervanging van lanen is stopgezet tot de raad een nieuw besluit over het beheer van laanbomen zou nemen. In het coalitieakkoord ‘Dichtbij, duurzaam, doen!’ heeft het college zich bovendien uitgesproken voor het sparen van meer beeldbepalende bomen in het landschap. Veiligheid blijft daarbij vanzelfsprekend voorop staan.

Begroting
In 2016 zijn de uitgangspunten voor het beleid voor duurzaam beheer van laanbomen opgesteld, met betrokken inwoners en belangengroepen vanuit landbouw, natuur en recreatie. Uitgangspunten van het beleid zijn biodiversiteit, leeftijddiversiteit, veiligheid en een betaalbaar beheer van laanbomen. De gemeente wil dat bereiken door uitvoering door lokale aannemers en arbeidsparticipatie, samenwerking met landgoedeigenaren en burgerparticipatie bij herplant. Deze uitgangspunten blijven gelden, maar met een ander uitvoeringsscenario dan de gemeenteraad in 2016 heeft vastgesteld: verhogen van het percentage beeldbepalende bomen naar 36% (was 12%) en een kapcyclus van 90 jaar (was 70 jaar).

Snoei, kap, herplant
Het accent komt meer op snoei te liggen, maar dat is niet altijd voldoende. Soms moeten er ook bomen wijken omdat ze oud of ziek en dus een risico voor weggebruikers zijn. Of omdat er nieuwe aanplant komt waar licht en ruimte voor nodig is. Voor elke boom die gekapt wordt, plant de gemeente ook nieuwe bomen terug. Met goed onderhoud en verjonging bereiken we een aantrekkelijk en veilig landschap met laanbomen in verschillende soorten, leeftijden en structuren.

Besluitvorming en informeren
De raad besluit in het najaar van 2018 over het vervolg van het beheer van de laanbomen in het buitengebied. Op www.lochem.nl vinden inwoners daarna de planning en locaties van de werkzaamheden tijdens de winter 2018/2019.