Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 04 juli 2018

3 vragen aan... wethouder Bert Groot Wesseldijk


Het Lochemse college heeft 3 nieuwe wethouders: Bert Groot Wesseldijk (Gemeentebelangen), Eric-Jan de Haan (VVD) en Henk van Zeijts (Groen Links).

U kent wethouder Bert Groot Wesseldijk (50) vast al. Hij was ook in de vorige raadsperiode wethouder. Samen met zijn vrouw Jacqueline heeft hij twee studerende kinderen. Zij wonen in de buurtschap Nettelhorst, vlakbij de melkveebedrijven van zijn zussen. Ze hebben twee studerende kinderen.

De komende vier jaar gaat hij zich bezighouden met financiën, ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet, vergunningverlening, maatschappelijk vastgoed, sport & accommodaties, water en afvalwater en monumentenzorg.

Wat trekt jou aan in Lochem?
“Ik ben hier geboren en getogen en voel me enorm betrokken bij Lochem, de omgeving en de regio. Hier voel ik me thuis. Ik prijs me dan ook gelukkig dat ik 4 jaar geleden door Gemeentebelangen werd gevraagd dit werk te mogen doen. En natuurlijk dat ik dit de komende raadsperiode mag voortzetten.”

Wat zou je als wethouder als eerste gerealiseerd willen zien?
Dat we volgend jaar per kern de mogelijkheden voor woningontwikkeling in beeld hebben. Daarbij kijken we zowel naar nieuwbouw, als bijvoorbeeld uitbreiding en de herontwikkeling van bestaande gebouwen. De ruimte die we daarvoor in onze gemeente hebben, is schaars. Die moeten we in de toekomst zo goed mogelijk benutten en dat willen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en dorpsraden onderzoeken. Dat is meteen mooie opstapje naar de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Daarin leggen we in grote lijnen de woon- en werkgebieden vast voor agrariërs, middenstand, accommodaties, sport- en recreatiegebied. Dat doen we het liefst samen met de inwoners, juist ook met de mensen die we niet eerder hebben gezien of gesproken over hun wensen. We zullen hen zeker actief opzoeken, maar roepen ze op om vooral hun stem te laten horen.”

Coalitieakkoord
Het nieuwe college gaat aan de slag met het coalitieakkoord. Dit akkoord heet ‘Dichtbij, Duurzaam, Doen’ en is het vertrekpunt voor het collegeprogramma. Het college werkt het programma de komende maanden verder uit. U vindt het coalitieakkoord op www.lochem.nl.

Wat is jouw persoonlijke kijk op het coalitieakkoord ‘Dichtbij, Duurzaam, Doen’?
“Ik vind het heel leuk dat de titel al zo mooi aansluit op wat we voor ogen hebben: het dichtbij organiseren, duurzaam oppakken en ermee aan de slag zijn. Wel hebben we echt de inwoners nodig om verder te komen. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, dus niet als de plannen al vergevorderd zijn. Daardoor kan het zijn dat we nog niet overal een antwoord op hebben. Wel betekent het dat we met elkaar optrekken om de plannen binnen de eigen leefomgeving vorm te geven. Dat zie ik als een mooie uitdaging en daarom hoop ik van harte dat mensen zich gaan melden om dat samen met ons te doen.”

Contact met de wethouder?
Wethouder Bert Groot Wesseldijk is kernwethouder van Gorssel, Zwiep, Barchem en Laren. Wilt u een van de collegeleden spreken, vraag dan het bestuurssecretariaat naar de mogelijkheden om een afspraak te maken, via (0573) 28 92 22 of bestuurssecretariaat@lochem.nl.