Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 04 juli 2018

Blog 5 Energy Challenge: Mest en afval rondom de boerderij


Ruim 120 leerlingen in de regio Stedendriehoek doen mee aan de vierde editie van de Energy Chal-lenge.

Ze gaan op zoek naar kansen en mogelijkheden voor een energieneutrale toekomst. Vijf leer-lingen uit klas 4 vwo van het Staring College bereiden de challenge voor. Ze schrijven erover in het Gemeentenieuws en u kunt de ontwikkelingen op de voet volgen op de Facebookpagina van Loche-mEnergieChallenge.

Door: Eckhard Ligaard

Waar moet je bij mest en afval aan denken? Mest is vrij simpel: de uitwerpselen van het vee. Afval heb je echter op heel veel manieren, zoals afvalwarmte, rioolwater, pesticiden of plastic.

Het is lastig om de hoeveelheid mest die je produceert terug te dringen, aangezien dieren moeten eten en het lichaam dan wat uitstoot. Maar je kunt wel verschillende dingen doen met mest, zoals het gebruiken voor kweek van champignons, het bemesten van landbouwgrond of zelfs energie opwekken door het gebruik van mono-mestvergisters.

Bij afval lijkt het vooral zaak om het zoveel als mogelijk te beperken, omdat installaties om restwarmte op te vangen bijvoorbeeld nog erg duur zijn. Naast mest en afval worden er vaak ook stoffen zoals methaan en koolstofdioxide uitgestoten. Dit zijn broeikasgassen. De uitstoot van deze gassen willen we zoveel mogelijk vermijden. Maar het is lastig om deze uitstoot terug te brengen, omdat boeren afhankelijk zijn van hun vee voor hun inkomen. De directe oorzaak van de CO2-uitstoot op veel boerderijen zijn de machines. Daarnaast is er indirecte uitstoot door de grote hoeveelheid energie die boerderijen verbruiken.

Op het vlak van omgaan met mest en afval is veel te winnen. Het is trouwens wel tijd- en geldrovend om hier structurele oplossingen voor te vinden. Toch is het nodig, want als we op deze manier doorgaan, gaat het niet goed met ons milieu.