Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 28 juni 2018

Geef de natuurlijke berm een kans


Deze maand maait Circulus-Berkel de bermen.

Eerst zijn kruispunten en zichthoeken aan beurt. Goed zicht op het verkeer is op deze punten heel belangrijk. Om die reden maaien we langs fietspaden ook drie keer per jaar. Verder laten we de bermen zo veel mogelijk met rust. Door bermen op deze ecologische manier te maaien kunnen kruiden en bloemen naar hartenlust groeien 

en bloeien. En dat is weer belangrijk voor insecten, zoals vlinders en bijen, vogels en kleine zoogdieren. Om die reden vragen we u bermen niet mee te maaien zoals u uw gazon of weiland maait.

Verschralen
Herman Menkhorst, betrokken agrariër uit Lochem: “De gemeente verschraalt de bermen en daardoor groeien daar voornamelijk andere soorten kruiden dan in uw tuin of wei. U hoeft dus niet bang te zijn voor meer onkruid in uw tuin als u de berm niet mee maait. Wel vind ik dat de veiligheid niet in het geding mag komen. Om die reden is het begrijpelijk dat u bij een uitrit een klein stukje berm mee maait, zoals de gemeente ook bij kruispunten doet. Maar verder kunt u de berm gerust met rust laten. Daarmee helpt u bloemen, kruiden en dieren!”

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over het maaien van bermen en ecologisch bermbeheer, leest u dan de bijlage van Circulus-Berkel in deze Berkelbode.