Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 25 juni 2018

Gemeente komt in najaar met nieuwe gemeentegids


U kent de gemeentegids als een naslagwerk vol informatie over de gemeentelijke organisatie en de adresgegevens van verenigingen, scholen, stichtingen, bedrijven en instellingen in Bronckhorst.

In het najaar van 2018 verspreidt de gemeente weer een ‘up to date’ gids. Deze gids is voor twee jaar (gemeentegids Bronckhorst najaar 2018/najaar 2020). We maken de gemeentegids net zoals de laatste edities samen met specialist FMR-producties uit Den Helder.

Advertentiemogelijkheden

In de nieuwe gids is vanzelfsprekend ook weer ruimte voor advertenties van bedrijven uit Bronckhorst en de omliggende regio. Hebt u hier een bedrijf, dan is de kans groot dat FMR u, mede namens de gemeente, binnenkort benadert over de advertentiemogelijkheden. U kunt hiervoor zelf ook contact opnemen met FMR-producties via tel. (0223) 66 14 25.

Vermelding instanties en verenigingen
Verenigingen, scholen, stichtingen en instellingen van wie de adresgegevens kosteloos worden opgenomen, worden de komende tijd ook benaderd door FMR. Als u wijzigingen of aanvullingen hebt op de (adres)gegevens die van uw instantie/vereniging in de huidige gemeentegids staan, dan kunt u deze ook zelf mailen naar info@ fmrproducties.nl of opsturen naar FMR-producties, Postbus 23, 1780 AA Den Helder, o.v.v. Gemeentegids Bronckhorst 2018/2020. Het is niet alleen voor ons als gemeente van belang inwoners zo actueel mogelijk te informeren, ook voor uw vereniging/stichting is het belangrijk om op de juiste wijze in de gids vermeld te staan. Bijvoorbeeld voor nieuwe leden die zich willen aanmelden.

Digitaal
Naast de gedrukte gids staat op onze website ook een digitale gemeentegids met de actuele adressen van verenigingen en instanties. Deze wordt zeer regelmatig bijgewerkt. Als uw vereniging bijvoorbeeld eind 2018 als de nieuwe gids net uit is, een nieuwe secretaris krijgt of u verhuist met uw organisatie, dan kunt u hierin de actuele gegevens laten opnemen (gratis, door dit door te geven aan FMR)!

Alleen voor de liefhebbers
Om te voorkomen dat u drukwerk ontvangt waar u geen interesse in heeft, verspreiden we de gids niet meer huis aan huis, maar via een groot aantal afhaalpunten in Bronckhorst. Meer informatie over waar u de gids dit najaar kunt afhalen, krijgt u na de zomer.