Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 25 juni 2018

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?


Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar weet u niet waar u moet beginnen?

Heeft u advies nodig bij de lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, regelingen voor ondernemers uit.

Daarnaast biedt ROZ advies, coaching en trainingen voor starters en ondernemers. Zo kunt u bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van (oud)ondernemers op het gebied van marketing, financiën of netwerken om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te weinig inkomsten uit het bedrijf halen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, kunnen hier een beroep op doen. Dit geldt ook voor bedrijven die moeten investeren om levensvatbaar te blijven en de financiering niet bancair voor elkaar kunnen krijgen. Naast kredietverlening biedt het Bbz de mogelijkheid voor een tijdelijke inkomensaanvulling. ROZ heeft ook goede contacten met banken om voor u te bemiddelen bij het verstrekken van een lening.

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze wijze samen om ondernemend Bronckhorst te stimuleren. Voor meer informatie kijk op www.rozgroep.nl, bel (074) 241 5100 of mail naar info@rozgroep.nl. U kunt ook een afspraak maken met een ondernemersadviseur tijdens het maandelijkse spreekuur in ons gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren zijn op 3 juli en 7 augustus van 13.00 tot 17.00 uur. Noteer deze data.