Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 22 juni 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 19 juni 2018  09:30 uur, Gemeentehuis
 

De concept besluitenlijst van de B&W-vergadering.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:
 
  • S.W. van 't Erve (burgemeester)
  • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
  • E.J. de Haan (wethouder)
  • H. van Zeijts (wethouder)
  • R. Starke (secretaris)
  • B. Verboom (bestuurs adviseur)

Afwezig:

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 12-06-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 12-06-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-115666 Ontwerp omgevingsvergunning Hoofdstraat 51-53 Gorssel
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
  • Ingestemd met de ontwerp omgevingsvergunning voor de locatie Hoofdstraat 51-53 Gorssel, waarbij het woon en winkelgebouw wordt herbouwd en met goothoogte wordt afgeweken van het bestemmmingsplan.
  • De ontwerp omgevingsvergunning Hoofdstraat 51-53 ter inzage leggen.

2018-115686 Toekenning straatnaam Dorpsplein Barchem
Bestuur, Personeel en Communicatie (B.J. Groot Wesseldijk)
Straatnaam “ Dorpsplein” in Barchem vaststellen voor aangegeven locatie op Basiskaart Grootschalige Topografie.

2018-115991 * Nota sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag
Maatschappelijke Ontwikkeling (H. van Zeijts)
Het College van B&W neemt de definitieve nota 'Sluitende aanpak personen met Verward Gedrag' ter kennisgeving aan en heeft de nota ter vaststelling doorgestuurd aan de Gemeenteraad.

2018-116043 Omgevingsvergunning zonnepark Goorseweg 26t Lochem
Ruimte (H. van Zeijts)

 
  • Ingestemd met het verlenen van de omgevingsvergunning voor een zonnepark aan de Goorseweg 26t in Lochem.
  • Besloten dat de zienswijzen geen aanleiding geven tot een ander besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit

2018-116077 * Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Bosweg Lochem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Partiële herziening Bosweg Lochem digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.loPHBoswegLo-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.loPHBoswegLo-BP41.dwg.

2018-116250 verlenging overeenkomst Wmo-support
Maatschappelijke Ontwikkeling (H. van Zeijts)
Het contract met Wmo support wordt met 1 jaar verlengd (2019) met een uitloop voor een verlenging met nog een jaar.

2018-116486 Vaststelling Algemeen Mandaatbesluit 2018
Bestuur, Personeel en Communicatie (S.W. van 't Erve)
Algemeen Mandaatbesluit 2018 vastgesteld en ingestemd met de verlening van ondermandaten.

2018-116498 Last onder dwangsom
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)
last onder dwangsom, inzake permanente bewoning recreatiewoning.

2018-116503 * Visie op ontmoetingsinitiatieven
Maatschappelijke Ontwikkeling (H. van Zeijts)
De raad voor te stellen de visie op ontmoeting 'Met de samenleving naar een toereikend geheel aan ontmoetingsinitiatieven' vast te stellen.

2018-116520 Last onder dwangsom
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)
Last onder dwangsom, inzake permanente bewoning

2018-116563 * beantwoording vragen CDA inzake aanvraag evenementen
Bestuur, Personeel en Communicatie (S.W. van 't Erve)
Schriftelijke reactie.

2018-116571 Beantwoording vragen van CDA inzake verbeterplan meldingen Circulus-Berkel
Publiekscontacten (E.J. de Haan)

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 25-06-2018

de secretaris,                             de burgemeester,