Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 21 juni 2018

3 vragen aan… wethouder Eric Jan de Haan


Het Lochemse college heeft 3 nieuwe wethouders: Bert Groot-Wesseldijk (Gemeentebelangen), Eric Jan de Haan (VVD) en Henk van Zeijts (Groen Links). De komende weken leest u waar zij voor staan.

Wethouder Eric Jan de Haan werd 51 jaar geleden op de Veluwe geboren. Na de middelbare school studeerde hij sociale geografie in Utrecht. Hij woonde in verschillende plaatsen en belandde met zijn vrouw Jeanet 18 jaar geleden in Lochem. Samen hebben zij twee kinderen. Sinds 15 mei 2018 is hij verantwoordelijk voor 

werkgelegenheid, participatie, sociale zaken, economie, recreatie & toerisme, grondzaken, verkeer & vervoer, openbare werken en ’t Baken.

Wat trok jou aan in Lochem?
“Eigenlijk kwamen we hier bij toeval terecht toen we vanuit Fryslân een woning zochten die centraal in het oosten van het land lag. De stad voelde gelijk goed, maar ook de omgeving, de natuur en het voorzieningenniveau. Of Lochem het middelpunt van de wereld is, hangt af van hoe je het bekijkt. Dichtbij en centraal is immers subjectief, maar wat de ligging betreft denk ik dat je zeker kunt spreken van Lochem als ‘poort tot de Achterhoek’.”

Wat zou je als wethouder als eerste gerealiseerd willen zien?
“Een heleboel tegelijk! Ik vind alle onderdelen in mijn portefeuille even belangrijk. Al hebben sommige topprioriteit, zoals de discussies rondom Het Plein en ’t Baken. Best spannend. Ik ben heel trots dat ik het vertrouwen krijg om zorgtaken in onze gemeente goed te regelen voor mensen die dat nodig hebben. Daarnaast zie ik veel kansen op het gebied van recreatie en toerisme. Denk aan de promotie van de gemeente. Want als je aantrekkelijk bent voor toeristen en positieve beelden en gevoelens oproept, dan ben je vaak ook voor ondernemers aantrekkelijk en dat is weer goed voor de economie. Dan snijdt het mes aan meer kanten. Verder zie ik graag dat we de komende 4 jaar veel mensen gaan opzoeken. Ik vind het in elk geval een mooie uitdaging om voor inwoners zaken te kunnen verwezenlijken.”

Coalitieakkoord
Het nieuwe college gaat aan de slag met het coalitieakkoord. Dit akkoord heet ‘Dichtbij, Duurzaam, Doen’ en is het vertrekpunt voor het collegeprogramma. Het college werkt het programma de komende maanden verder uit. 

Wat is jouw persoonlijke kijk op het coalitieakkoord ‘Dichtbij, Duurzaam, Doen’?
“Mensen opzoeken is zowel ‘Dichtbij’ als ‘Doen’. Niet teveel praten, vooral snel aan de slag. Dat ademt het coalitieakkoord volgens mij ook uit. Ik roep inwoners op om me te benaderen en me op te zoeken, maar nog beter om me uit te nodigen zodat ik op bezoek kan komen. Ook als iets goed gaat, hoor ik het graag zodat ik weet waarmee we verder moeten. Bij duurzaamheid vind ik het belangrijk dat we het in samenhang zien. Kun je bijvoorbeeld met duurzame oplossingen ook banen creëren, dan ben je op de goede weg. Zo hebben we als wethouders onderling veel raakvlakken. Daar geven we samen op een collegiale manier met veel plezier invulling aan.”

Contact met de wethouder?
Wethouder Eric Jan de Haan is kernwethouder van stad Lochem, Almen en Harfsen. Wilt u een van de collegeleden spreken, vraag dan het bestuurssecretariaat naar de mogelijkheden om een afspraak te maken, via (0573) 28 92 22 of bestuurssecretariaat@lochem.nl.