Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: dinsdag 19 juni 2018

Aardgasloos bouwen per 1 juli 2018


Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen.

Vanaf 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw woningen en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (tot 40 m³/uur [G25]) aan te sluiten op het aardgasnetwerk. Deze gebouwen worden dus niet meer aangesloten op een gastransportnet. 

Het moment van aanvraag van de omgevingsvergunning bepaalt of de nieuwe regels gelden. Het gaat om alle nieuwbouwplannen met een kleinverbruikersaansluiting waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag wordt ingediend voor een omgevingsvergunning. Dit kunnen woningen zijn, maar ook kleine bedrijven.

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden over aardgasvrij bouwen:

Wat als ik voor 1 juli 2018 een vergunning aanvraag?
Als u voor 1 juli 2018 een vergunning aanvraagt voor een nieuwbouwplan, dan gelden nog de oude regels. Dat wil zeggen dat de netbeheerder verplicht is om u, als u daarom vraagt, aan te sluiten op het aardgasnet. 

Wij raden u wel aan om u over deze keuze goed te laten informeren door uw installateur. De regering heeft immers aangekondigd dat de aardgaswinning in Groningen in 2030 wordt gestopt. Als u nu nog kiest voor een aardgasaansluiting, zult u mogelijk op termijn op zoek moeten naar een andere warmtebron dan aardgas en daarin moeten gaan investeren. Het is dan ook sterk aan te bevelen om het gebouw en het verwarmingssysteem in ieder geval nu al geschikt te maken voor een andere warmtebron dan aardgas.

Wanneer is een vergunningaanvraag vóór 1 juli ingediend?
Een aanvraag voor een vergunning moet u doen via het Omgevingsloket. Via deze website kunt u het aanvraagformulier invullen en moet u verdere noodzakelijke gegevens zoals bouwtekeningen uploaden. Zodra u op de knop 'Aanvraag indienen' klikt, is de aanvraag ingediend. Het moment van klikken is de datum van de aanvraag.

Wat als een aanvraag niet compleet is?
Als een aanvraag is ingediend, beoordeelt de gemeente of de aanvraag compleet is. Zijn alle noodzakelijke vragen ingevuld en zijn alle stukken die nodig zijn toegevoegd? Als er nog stukken ontbreken, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. In de meeste gevallen krijgt u daarvoor 4 weken de tijd. Als u binnen die termijn alle noodzakelijke gegevens alsnog hebt aangeleverd, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen. Als u de benodigde gegevens niet binnen de gestelde termijn aanlevert, dan neemt de gemeente de aanvraag niet in behandeling en zult u later een nieuwe aanvraag moeten doen.

Vergunning aangevraagd op of na 1 juli 2018?
Als u op of na 1 juli 2018 een vergunning aanvraagt kunt u voor dat bouwplan geen aansluiting op het aardgasnet meer aanvragen. U zult uw aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit “bouwen” (voorheen bouwvergunning) dan ook moeten baseren op een ander verwarmingssysteem dan aardgasverwarming.

Alternatieven voor aardgas?
Niet aansluiten op het aardgasnet heeft uiteraard gevolgen voor een nieuw te bouwen gebouw. De isolatie wordt extra belangrijk. Bovendien moet er voor een ander verwarmingssysteem worden gekozen dan een gasgestookte CV-ketel. U kunt daarbij denken aan elektrische verwarming of verwarming met behulp van een warmtepomp. Ook koken op aardgas kan niet meer. Voor meer informatie over alternatieven zie bijvoorbeeld de brochure op de website van het Lente-akkoord. Er zijn ook subsidiemogelijkheden.

Uw bouwbedrijf of installatiebedrijf kan u ook informeren over de mogelijkheden.

Zijn er financiële consequenties?
Aardgasvrij bouwen geeft over het algemeen wat hogere kosten dan een gas-gestookte cv-installatie. Aardgasvrij bouwen kan dan ook financiële gevolgen hebben. Bij diverse hypotheekverstrekkers bestaan hiervoor regelingen. Ook op de website van de Rijksoverheid kunt u informatie vinden over de mogelijkheid van leningen voor energiebesparende maatregelen.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?
De gaswet geeft de gemeente de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar de aansluitplicht op het aardgasnet blijft bestaan als daar 'zwaarwegende redenen van algemeen belang' voor zijn. Op dit moment is niet te voorzien of er in Hof van Twente zwaarwegende redenen zijn om dergelijke gebieden aan te wijzen. Het college zal daar een oordeel over moeten geven.

Waarom wordt de wetswijziging zo snel ingevoerd?
Om het risico op aardbevingen te verkleinen wil de regering de aardgaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 beëindigen. Om de klimaatdoelstelling van Parijs te kunnen halen, moet het aardgasverbruik drastisch omlaag. Daarom is het doel dat in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgasnetwerk zijn afgekoppeld. Dit is een enorme opgave. Om deze opgave niet onnodig groter te maken, is ervoor gekozen om op zo kort mogelijke termijn te regelen dat er geen nieuwe woningen en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting bijkomen die op het aardgasnet worden aangesloten. Aardgasvrij nieuwbouwen is de nieuwe norm in Nederland.

Wie zijn de beheerders van het aardgasnetwerk?
Op het grondgebied van de gemeente Hof van Twente is Cogas de beheerder van het aardgasnetwerk.

Hoe vraag ik een gasaansluiting en andere aansluitingen op nutsvoorzieningen aan?

Een nieuwe aansluiting op gas, elektriciteit, water, riool, warmte, media en communicatie (telefoon, internet e.d.) vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl. Dit is een gezamenlijk internet-portaal van de netwerkbeheerders. Vanaf 1 juli verschijnt er op dit portaal informatie over het vervallen van de aansluitplicht van nieuwbouw op het aardgasnet.

Ik heb al een aardgasaansluiting aangevraagd; kan ik daar nog weer van afzien?

Ja dat kan. Neem daarvoor contact op met de Netbeheerder.

Loopt de bouw vertraging op door het gasvrij bouwen?
Of het verplicht gasvrij bouwen per 1 juli 2018 leidt tot vertragingen van de bouw, hangt vooral af van hoe ver de plannen al gevorderd zijn. Als er al een ontwerp is gemaakt die nog is gebaseerd op een gasgestookte installatie, dan zullen er waarschijnlijk aanpassingen aan het ontwerp moeten worden gedaan. De bouwwereld heeft het erg druk momenteel. Het maken van aanpassingen kost uiteraard extra tijd. Daar zal niet altijd meteen tijd voor zijn. 

Als het ontwerp nog gemaakt moet worden, dan kan uiteraard meteen met aardgasvrij bouwen rekening worden gehouden en zal het ontwerpen niet veel meer tijd kosten. Of de beschikbaarheid van materialen die voor gasvrij bouwen nodig zijn extra vertragingen kunnen geven is op dit moment niet te zeggen. In de bouw is de beschikbaar van personeel en van bouwmateriaal sowieso beperkt op dit moment. Maar dat geldt niet speciaal voor aardgasvrij bouwen.

Kan het elektriciteitsnet de extra elektriciteitsvraag wel aan?
Door het gasvrij bouwen zal elektriciteitsvraag over het algemeen toenemen. Bij enkele nieuwbouw tussen bestaande bebouwing zal het elektriciteitsnet het over het algemeen goed aankunnen. Als het meer nieuwbouwplannen betreft en eenzelfde locatie, kan het zijn dat het elektriciteitsnet verzwaard moet worden. Enexis heeft aangegeven dit niet als een probleem te zien. Zo nodig zullen elektriciteitskabels worden verzwaard.