Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 13 juni 2018

Waarom landbouw?


Ruim 80 leerlingen in de regio Stedendriehoek doen mee aan de vierde editie van de Energy Challenge.

Ze gaan op zoek naar kansen en mogelijkheden voor een energieneutrale toekomst. Vijf leerlingen uit klas 4 vwo van het Staring College bereiden de challenge voor. Ze schrijven erover in het Gemeentenieuws en u kunt de ontwikkelingen op de voet volgen op de Facebookpagina van LochemEnergieChallenge.

Door: Indy Korenblik

Waarom hebben wij gekozen voor het onderwerp landbouw? Wel, landbouw wordt gezien als een van de medeveroorzakers voor milieuvervuiling en klimaatverandering. 20% van de broeikasgassen komt van de landbouw. Het vee produceert methaan, een sterk broeikasgas, de machines stoten CO2 uit, als voorbeeld.

Je kunt een boerderij bekijken als een plek waar grondstoffen en producten ‘in’ gaan en reststromen ‘uit’ gaan. Dat noemen we het in- en outputmodel van een boerderij. De ‘input’ is bijvoorbeeld elektriciteit en gas, water, veevoer, maar ook de boodschappen voor het gezin en andere spullen. De ‘output’ is bijvoorbeeld afvalwarmte, rioolwater, afval, mest, methaan, stank, fijn stok, verzurende stoffen. En natuurlijk de melk en het vlees waar het bedrijf geld mee verdient.

Kunnen we zeggen dat er veel te veel schadelijke stoffen vrijkomen uit deze bedrijvigheid? Dit willen we zien te verminderen. Door de groepen leerlingen met de verschillende bedrijven en organisaties te laten praten, willen wij ervoor zorgen dat de geïnterviewden gaan inzien dat er misschien verandering moet komen door meer milieuvriendelijke materialen en technieken te gebruiken. En daarbij dat ze dit doorvertellen aan mensen in hun omgeving. Tegelijk leren wij hoe de bedrijven zich inzetten om de uitstoot van schadelijke stoffen naar beneden te brengen. Wat is daarvoor nodig en tegen welke dilemma’s lopen de bedrijven dan aan?

De groepen gaan verschillende onderwerpen bespreken met de geïnterviewden. We kijken natuurlijk naar energiebesparing- en opwekking, methoden om de uitstoot van broeikasgassen en verzurende stoffen te verminderen. We kijken naar mestproblematiek, maar ook naar biodiversiteit. We gaan niet alleen met de agrariërs praten. We praten ook met leveranciers van zaden en veevoer. Of met afnemers, van melk. En met financiers.

We hopen dat we daarmee een steentje bijdragen aan het verminderen van uitstoot van methaan, verbetering van de mineralenhuishouding van bedrijven en slim grondgebruik, waterhuishouding en vermindering gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat doen we samen met Lochem Energie. Op deze manier hopen wij een beweging te starten.