Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 08 juni 2018

B&W vergadering 5 juni 2018


5 juni 2018 09:30 uur, Gemeentehuis

 

Concept besluitenlijst van 5 juni 2018

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
  • S.W. van 't Erve (burgemeester)
  • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
  • E.J. de Haan (wethouder)
  • H. van Zeijts (wethouder)
  • R. Starke (secretaris)
  • B. Verboom (bestuurs adviseur)

Afwezig:

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 29-05-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 29-05-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-110007 Multifunctioneel gebouwtje Openluchttheater Gorssel
Bestuur, Personeel en Communicatie (B.J. Groot Wesseldijk)
Ingestemd met het verzoek van de vereniging Dorpsraad Gorssel 3.000,- euro bij te dragen aan het realiseren van een klein multifunctioneel gebouwtje op het terrein van het Openluchttheater Gorssel,op voorwaarde van toekenning omgevingsvergunning.

2018-111596 * Beleidskader zonne-energie
Ruimte (B.M.Y. van der Linden)
Aangepast beleidskader zonne-energie

2018-114512 beantwoording vragen GL inzake Epse / bedrijventerrein
Bestuur, Personeel en Communicatie (B.J. Groot Wesseldijk)
Ingestemd met schriftelijke beantwoording vragen GL inzake Epse en Bedrijventerrein A1

2018-114802 Ontwerp bestemmingsplan Esveldsdijk 12 Harfsen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Middels een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming ten behoeve van een woning.

2018-114924 * Vaststelling Hazelberg 3 Barchem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Hazelberg 3 Barchem digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0261.buHazelberg3Ba-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0261.buHazelberg3Ba-BP41.dwg.

2018-114926 * Vaststelling Binnenweg 32 Almen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Het bestemmingsplan Binnenweg 32 Almen digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0261.NL.IMRO.0262.buBinnenweg32Al-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0262.buBinnenweg32Al-BP41.dwg.

2018-114980 * Beantwoording schriftelijke vragen Groenlinks inzake Bospark Ruighenrode
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Beantwoording schriftelijke vragen van Groenlinks over beoogde ontwikkeling op Bospark Ruighenrode (Bosrijk Ruighenrode)

2018-115021 * Raad informeren over voortgang brandweerkazerne Almen
Bestuur, Personeel en Communicatie (S.W. van 't Erve)
9 oktober 2017 heeft de raad besloten, onder voorwaarden, tot nieuwbouw van de kazerne. In een memo wordt de raad geïnformeerd over de voortgang.

2018-115329 * beantwoording vragen CDA
Bestuur, Personeel en Communicatie (B.J. Groot Wesseldijk)
Het CDA heeft vragen gesteld over gemeentelijke ondersteuning aan dorpsraad en inwoners Epse inzake Bedrijventerrein A1

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 12-06-2018

de secretaris,                                     de burgemeester,